Så er AarBus arbejdsmiljøcertificeret

Efter en ekstern arbejdsmiljøauditering af alle stationer i AarBus i april måned i år kan vi nu kalde os arbejdsmiljøcertificerede efter standarden ISO 45001:2018.

De eksterne auditorer fra firmaet DNV, som gennemførte certificeringsauditten, var meget imponerede over forholdene og de glade og tilfredse medarbejdere i AarBus.

”Jeg vil gerne rose alle hele vejen rundt i organisationen. Medarbejdere, ledelse og særligt arbejdsmiljøgrupperne og de systemansvarlige har leveret en stor indsats og taget imod omstillingen, siger HR- og kvalitetschef Bjarne Larsen, der også er daglig sikkerhedsleder i AarBus.

Ved auditten fandt de eksterne auditorer to mindre afvigelser vedrørende nedskrevne handlingsplaner i arbejdet med farer og risici og vedrørende efterbehandling af arbejdsskader. Personalekonsulent og systemansvarlig Anna Kathrine K. Nielsen oplyser, at begge afvigelser nu er lukket. Der er nedskrevet handlingsplaner og indført ny procedure til efterbehandling af arbejdsskader.

Vejen til certificeringen
Arbejdet mod certificeringen begyndte i vinteren 2019. Systemet var klar til brug i sommeren 2019, og det har siden fungeret aktivt. Dette har også båret frugt. ”De eksterne auditorer kunne

 

se, at det er et modent og integreret system, der fungerer i praksis,” siger Anna Kathrine K. Nielsen og fortsætter: ”Vi havde i forvejen godt styr på arbejdsmiljøarbejdet i organisationen. Systemet bidrager til en større systematisk indsats og sikrer, at vi når hele vejen rundt”.

Værksted Syd er indtil videre ikke med
I løbet af processen henimod certificeringen er der dukket et par større uforudsete udfordringer op vedrørende eksplosionssikring af malerkabinen på Værksted Syd. Der arbejdes fortsat på at få dette på plads, og derfor er Værksted Syd i første omgang ikke omfattet af arbejdsmiljøcertificeringen

Medarbejderadgang til arbejds- og miljøledelsessystemet
Ledelsessystemerne for både arbejdsmiljø og miljø, som AarBus bruger til at strukturere, målrette og synliggøre arbejdet på de to områder, er tilgængelige for alle medarbejdere. Chaufførerne har adgang til systemerne via computerne i chaufførlokalerne på stationerne og Banegårdspladsen. Øvrige medarbejdere kan tilgå systemet fra deres nærmeste computer.