Så er BusRapp i luften

Chauffører tester nu indberetning af fejl og skader via smartphone

 

I et par uger har 22 chauffører nu haft adgang til Busselskabets nye app. BusRapp, til indberetning af skader og fejl på bussen, og 29 flere forventes at komme i gang med at teste app’en i løbet af de næste par uger.

Testgruppen består af en række af de chauffører, som i sin tid udtrykte interesse for at være med i projektet, samt af vejledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter - plus de chauffører, som deltog i den første test. Den nye test inddrager således chauffører fra alle de tre stationer.

Også nyt for DC, Administration og værksted
De data, som chaufføren indberetter i app’en, opsamles i et system, som giver Driftscenteret, Skadesadministrationen og værkstedet de oplysninger, de hver især i første omgang skal bruge i forbindelse med en skade eller en fejl på bussen.

Eksempelvis har alle medarbejdere på værkstedet og i klargøringen adgang til at se de fejl, der bliver indberettet, og kan kvittere/kommentere på hver fejl efter endt reparation. Så medarbejderne her har også måtte sætte sig ind i en masse nyt. For de tre afdelinger er der dog ikke i samme grad tale om en test, da det er et system, som er indført.

 

Det skal chaufførerne teste
Udover BusRapp skal testgruppen samle erfaringer med brugen af app’en ”Driftsinformation”, som også indgik i den første test. I denne app er en liste med de udvalgte driftsinformationer, som kendes fra det lille sms-kodekort, og man klikker så blot på den relevante information på listen.

Chaufførerne skal desuden afprøve brugen af Busselskabets hjemmeside via telefonen, hvorved man jo har bl.a. aktuelle opslag lige ved hånden. Herudover har alle chauffører i testgruppen fået tildelt en arbejds-mailadresse, så erfaringer med brug af mail på telefonen indgår også i testen.

Testperiode og evaluering
Busselskabet forventer at samle op og evaluere på testen efter sommerferien. Her vil vi gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne i testen og se på deres oplevelse af brugen af telefonens funktioner og deres eventuelle tips og ideer til ny- og videreudvikling. Desuden vil vi vurdere omfanget af de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med driften af telefonerne i bl.a. IT-afdelingen.

Forløbet henimod en udlevering af smartphones til alle Busselskabets chauffører afhænger af testens resultater.