Arbejdsmiljømål 2020

Status på årets mål for arbejdsmiljøarbejdet

 

Busselskabet har formuleret følgende 4 arbejdsmiljømål for 2020:

  1. at gennemføre ISO-certificering i hele virksomheden
  2. at etablere en stresspolitik i Busselskabet
  3. at skabe større bevidsthed omkring nærved-hændelser – registrering og opfølgning
  4. at gennemføre en kampagne vedrørende værnemidler for at skabe større
    bevidsthed omkring brugen af disse. Fokus er primært på Værksted og Klargøring.

 

I det følgende kan du læse om den aktuelle status på de 4 mål.

ISO-certificering
Omfanget af forhold, der skal være på plads, inden man kan certificeres, har overrasket en del. Specielt har to store opgaver været en smule uoverskuelige. Det fortæller HR- og kvalitetschef Bjarne Larsen og fortsætter: ”Det drejer sig dels om at få alt omkring kemiske produkter på plads, og dels om at vores malerkabine skal eksplosionssikres i henhold til gældende EU-krav. Begge områder har vi været nødt til at få ekstern hjælp til.”

Busselskabet håber, at ISO-certificeringen kan være i hus i løbet af 1. kvartal 2021.

Stresspolitik
Der er udarbejdet et udkast til en stresspolitik, som alle arbejdsmiljøgrupperne får lejlighed til at kommentere, inden den behandles på det næste møde i Busselskabets lokale MED-udvalg i december. Forhåbentlig bliver politikken godkendt, så der kan arbejdes videre med stressforbyggende tiltag og stresshåndtering i det nye år.

Nærved-hændelser
Rundt omkring i Busselskabet opstår der med jævne mellemrum hændelser, der kunne have medført et uheld – uden at det skete. Disse hændelser er vigtige at lære af. ”Derfor tages de ofte op straks, og der sker forebyggende tiltag, så de ikke gentages, og så de næste ikke kommer til skade,” siger Bjarne Larsen.

Som et led i certificeringsplanerne er der desuden etableret faste sikkerhedsrunderinger på Værkstedet og i Klargøringen, som betyder, at der tjekkes op på sikkerheden løbende.

Der vil blive samlet hændelser sammen i det nye system i det kommende års tid, hvorefter der laves en status.

Brug af værnemidler
En række opgaver i Busselskabet kræver brug af forskellige værnemidler. ”Dette sker også i langt de fleste tilfælde, men i enkelte situationer bliver det ”glemt”, ofte måske fordi det går lidt hurtigt ” siger Bjarne Larsen.

Her i årets sidste måneder vil der derfor være ekstra opmærksomhed omkring brug af værnemidler specielt på Værkstedet og i Klargøringen, hvor der skal gøres en lokal indsats på de tre stationer.