Status på energirigtig kørsel som fokusområde

I foråret har AarBus haft ekstra fokus på at skabe opmærksomhed om betydningen af at køre længere i busserne på både diesel og el. Det er godt for klimaet, økonomien og ikke mindst passagererne, for energirigtig kørsel er kundevenlig kørsel.

Vejlederne har i den forbindelse i flere omgange været rundt på stationerne for at tale energirigtig kørsel med chaufførerne og give tips og tricks til optimeringsområder. De har også et par gange kørt med i daglig drift.

I dialogen med kollegerne har vejlederne bl.a. haft fokus på flg.:

  • At skabe bevidsthed om at bruge den energi, der er i bussen til at trille så langt som muligt
  • At give forslag til steder på linjeniveau, hvor man kan rulle og således optjene energi
  • At komme med bud på læsning af de forhold på en linje, der betyder, at man kan slippe speederen
  • At skabe bevidsthed om, at energirigtig kørsel også giver den kørsel, som kunderne efterspørger.

Ved besøgene blev der uddelt en informationsfolder med gode råd og fakta om emnet. Den kan ses HER. Der blev også fremvist en lille video, og den kan ses HER.

Kørsel og erfaringsudveksling med underviser og kolleger
I maj og juni havde chaufførerne mulighed for at komme ud at køre med underviser Kim Andreasen i mindre grupper i moduler på 90 minutter. Her kunne man få sig en god snak om, hvad man kan gøre for at køre langt på hver eneste liter diesel og kWh og dermed køre kundevenligt og undgå kundeklager.

En af de chauffører, som deltog i et modul med Kim Andreasen fortæller, at noget af det, der blev drøftet blandt chaufførerne, var muligheden for i lyskryds at bruge fodgænger- og cykelsignalet, som ofte skifter til rødt lidt før signalet for biler og busser, til at tage slippe speederen i stedet for at bruge bremsen.

Chaufføren kunne godt have tænkt sig, at der havde været mulighed for at køre en fiktiv rute med indlagte køretider, man skulle rette sig efter, så man kunne afprøve energirigtig kørsel under det tidspres, der ofte er igennem byen.

En anden chauffør, som deltog i et modul med Kim Andreasen, slutter op om rådet om at aflæse lyssignalerne i god tid. Desuden synes han, at et godt råd er at gøre sig fortrolig med brug af retarderen i dieselbussen. Han tester den ofte, når han kører tomkørsel, så han kan føle sig tryg ved at bruge den, når han kører i tæt trafik. Derudover bruger han de råd til energirigtig kørsel, han har læst om i ovennævnte folder og dem, som vises på infoskærmene øverst i højre hjørne.

Underviser Kim Andreasen fortæller, at han på køreturene med de små grupper af chauffører lagde vægt på, at der ikke var tale om decideret undervisning, ”Vi chauffører er allerede gode til at læse trafikken, men vi tænker ikke så meget konkret på at køre grønt, og vi får ikke snakket om det,” siger Kim Andreasen. Så målet var først og fremmest at skabe bevidsthed om det.

Et af de råd, Kim lagde vægt på på turene, var at undgå unødige accelerationer. ”Vi accelererer rigtig mange gange i løbet af en arbejdsdag, og nogle af dem kan undgås ved lige at tænke en ekstra gang, f.eks. inden man accelererer ud fra stoppestedet for at holde for rødt 20 meter længere fremme,” siger Kim. Derudover var det vigtigt for Kim at understrege, at man ikke skal forsøge at indhente tid, hvis man er forsinket: ”Hellere være forsinket og så køre grønt og passagervenligt,” siger han.

På et af holdene placerede Kim tre chauffører bagerst i bussen, så de kunne prøve, hvordan det er at være passager og ikke kunne forudse, at chaufføren bremser eller accelererer, og det gav dem et godt indblik i, hvor stor betydning det har for køreoplevelsen.

HR- og kvalitetschef Bjarne Larsen vil evaluere det aktuelle projekt, idet der fortsat er meget fokus på energirigtig- og kundevenlig kørsel. Begge elementer er afgørende for kundetilfredsheden og AarBus’ økonomi. Derfor vil der også i fremtiden komme nye projekter på området.