Miljø- og arbejdsmiljømål 2022

Hvordan går det?

Miljømål

I 2022 arbejder Aarbus med 3 miljømål, og ifølge miljøkoordinator Brian Riget, er man kommet godt fra start. Efter 1. kvartal er status på de enkelte mål flg.:

  1. Besparelse af el på alle 3 stationer ved lukning af lufttilførslen til busserne, når de står på stationerne. Målet er en besparelse på 4.500 til 5.000 kWh pr. måned (54.000-60.000 kWh pr. år).

Besparelsen på stationerne har været på minimum 5.400 kWh pr. måned i 1. kvartal 2022, så vi er godt på vej med til at nå dette mål. 

  1. Besparelse af el ved ændret belysning på hhv. Munkevejen og Stokagervej. Målet er samlet besparelse på 20.000 kWh pr. år.


Vi er i gang med at skifte til LED-belysning med dagslysstyring både ude og inde på Station Vest og Nord.  I første kvartal har besparelsen på Munkevejen været på 5.876 kwh pr. måned, mens man på Stokagervej har sparet 5.422 kWh pr. måned. Hvis dette forbrugsmønster fortsætter, er vi også godt på vej til at nå dette miljømål.

  1. Opfølgning på kølervæskeforbruget på samme måde som ved motorolieefterfyldninger.


Der er indført en løbende kontrol af kølervæskeefterfyldninger på samme måde som motorolieefterfyldninger, for at reducere forbruget af kølervæske og opnå mindre forurening fra ikke-konstaterede lækager. Dette miljømål er således nået.

Arbejdsmiljømål

I 2022 arbejder AarBus med to mål på arbejdsmiljøområdet, som begge omhandler elbusser:

  1. Sikkerhed i forbindelse med arbejde på elbusser på Værkstederne
  2. Udarbejdelse af en beredskabsplan i tilfælde af brand, idet elbusserne udgør en større risiko end dieselbusserne.

 

AarBus har fået tilsendt en lang række leverandøranbefalinger vedr. sikkerhed i arbejdet med elbusser. Dem er man i gang med at gennemgå og skabe overblik over, hvilket har vist sig at være en lidt større opgave end forventet. Leverandøranbefalingerne vedrører først og fremmest arbejdet på værkstedet, men de har også indflydelse på beredskabsplanen i forhold til brand. Før man for alvor kan gå i gang med beredskabsplanen, skal der derfor være styr på disse anbefalinger.

AarBus har dog stadig en helt klar forventning om, at begge arbejdsmiljømål for 2022 nås, meddeler HR- og kvalitetschef Bjarne Larsen.