Stor tilfredshed med elbusserne

Ved køreplanskiftet i august blev de første 4 elbusser i Aarhus sat i drift, og alt tyder på, at både chauffører og værkstedsmedarbejdere i BAAS og ikke mindst passagerne er meget tilfredse med de nye busser.

”Jeg er mindre træt efter en vagt end før,” siger elbuschauffør Mohamoud Yusuf Ali, og fortsætter: ”Bussen er meget støjsvag, den accelerer på en meget behagelig måde, og det kræver ikke så meget kraft at manøvrere den.”

Chaufførerne Bekir Tanis og Martin Mullis er også meget glade for at køre elbus. Bekir Tanis synes, elbussen har en god trækkraft. Han roser også bussens indvendige belysning og oplever, at batteriet giver en rigtig god rækkevidde: ”Jeg har nogle gange kørt to en halv omgang uden at skulle lade,” siger han. Martin Mullis glæder sig over, at elbussens indvendige temperatur er den samme uanset årstiden og synes, at elbussen er lettere at bremse ned.

Tak for turen, chauffør
Ingen af de tre chauffører har fået negative kommentarer om elbussen fra passagerne. Tværtimod. ”Jeg får rigtig mange ”tak for turen, chauffør” fra passagererne, og mange roser min kørsel,” siger Mohamoud Yusuf Ali, som oplever, at de faste passagerer ligefrem udtrykker ærgrelse, når der engang imellem er indsat en dieselbus på linje 13. Mohamoud Yusuf Ali fortæller, at chaufførerne på linje 13 endda har modtaget tegninger fra børn, som udtrykker glæde over elbusserne: ”Altid godt humør, når bus 13 kommer,” står der på en af tegningerne, som kan ses nedenfor.

Bekir Tanis og Martin Mullis oplever også meget tilfredse passagerer, og Martin har talt med en billetkontrollør, som synes elbussen er rigtig rar at arbejde i, fordi han oplever, at den ligger meget stabilt på vejen.

Status fra Værkstedet og Klargøringen
På værkstedet på Station Syd er tilbagemeldingerne vedr. elbusserne også positive. Værkstedschef Poul Jørgensen fortæller, at elbusserne har haft lidt ”børnesygdomme” fx udfordringer med dørene, når barnevognsknappen er aktiveret. ”Men den slags er forventeligt, og der er tale om småting, som vi i det store og hele har styr på,” siger Poul. Han oplyser, at elbusserne i løbet af november og december skal til 24.000 km service og tilføjer, at det vil blive udført efter kl. 18.00, så elbusserne ikke skal tages ud af drift.

Flere elbusser på vej
De 4 elbusser forventes at reducere CO2-udledningen med cirka 231 ton om året. Det fortæller direktør Finn Mikkelsen og tilføjer, at udledningen af lokalt luftforurenende og sundhedsskadelige stoffer så som partikler og NOx desuden elimineres, fordi elbusserne ikke afgiver udstødning.

BAAS forventer inden jul at underskrive en kontrakt om levering af 18 eller 29 elbusser i løbet af 1. kvartal 2021.