Stormøde om trafikplan 2017

Oplæg ved Midttrafik og Aarhus Kommune

 

Mange medarbejdere er spændte på, hvordan buslinjerne i Aarhus kommer til at se ud efter letbanen. Derfor afholdes der stormøde vedr. den nye trafikplan 2017

Tirsdag den 8. december 2015
Kl. 13.00 og kl 19.30
i Aarhussalen, Sct. Knuds Torv 3, Aarhus C.

Her vil de nye linjer blive præsenteret, og man kan høre om tankerne bag dem og få en fornemmelse af, hvilke konsekvenser det har for Busselskabets fremtidige opgaver.

Program:

  1. Velkomst ved Busselskabet Aarhus Sporveje.
  2. Gennemgang af trafikplanforslag 2017, ved Chefkonsulent Rigmor Korsgaard, Center for Byudvikling og Mobilitet, Aarhus Kommune, Anne Bach, Rådgivning og Mobilitet, Midttrafik og Ole Sørensen, Busplanlægning og Udvikling, Midttrafik (Ole deltager kun i aftenmødet)
  3. Dialog om muligheder og konsekvenser.

 

Der afholdes to ”ens” møder, henholdsvis kl. 13. 00 og 19.30 for, at sikre, at så mange som muligt får lejlighed til at komme til møderne. Oplægget til Trafikplan 2017 kan ses på Busselskabets hjemmeside i et opslag med titlen ”Trafikplan efter letbanen”.

Der serveres sandwich, vand, kaffe & the til møderne.

Tilmelding senest fredag den 4. december kl. 12.00 af hensyn til forplejning til: