Nyt om “Den gode kollega”

Som nævnt i det sidste nyhedsbrev producerede deltagerne i teammødet på St. Syd den 6. maj 170 gule sedler med bud på, hvad en god kollega er.

Her er 10 eksempler på udsagn, der blev skrevet:

– Behandl’ andre som du selv gerne vil behandles
– Aflevér dine redskaber som du selv gerne vil modtage dem
– Spørg ind, hvis du ser, at en kollega har problemer
– En god kollega tager ansvar for sine handlinger
– Vær venlig ved hinanden
– Hils på hinanden når man kører bussen, smile vinke…
– Tag afstand fra mobning og stop andre hvis de mobber
– Vær høflig, hjælpsom og respektér hinanden
– En god kollega er en man kan tale med på en dårlig dag
– Mobning ødelægger din arbejdsplads, sammenhold gør din arbejdsplads større

”Det er virkelig dejligt at opleve det kollegiale engagement, som er blevet lagt i arbejdet, og der er kommet mange gode forslag ud af det,” siger stationsleder Thomas Christensen.

Sammen med arbejdsmiljørepræsentant Anita Nørgaard vil han i nærmeste fremtid gennemgå udsagnene og finde frem til essensen af dem, sammenskrive enslydende forslag osv. Resultatet herfra vil blive til en plakat, der vil blive synlig i hele BAAS. Udsagnene vil i deres helhed blive tilgængelige i kantinen på St. Syd.

5 gode kolleger skal vælges
Det er ligeledes besluttet at vælge 5 gode kolleger i stedet for én. Og frem for at præmiere vinderne, vil der blive trukket lod blandt dem som stemmer om brugbar gave.

”Om de fem, som får flest stemmer skal præmieres med andet end den ære det er at blive anerkendt for godt kollegaskab, finder vi ud af i processen”, siger Thomas Christensen og tilføjer: ”Men alene det, at kolleger anerkender én som en god kollega er måske det allervigtigste”. Han opfordrer chaufførerne til at henvende sig og give deres mening til kende vedr. dette.

Processen vil blive drøftet på stationsudvalgsmødet på St. Syd den 9. juni 2015.

Mere information om procedure og tidsplan følger.