Tjenester og turnusser til sommer- og helårskøreplanen

Sommerkøreplanen 2018
Planafdelingen arbejder på højtryk for færdiggøre tjeneste- og turnusplanerne til sommerferiekøreplanen, som starter den 1. juli 2018. De vil blive udsendt i løbet af de næste par uger. ”Vi har i år fået køreplanen for sommerferien lidt senere fra Midttrafik end vanligt, da der var nogle ting fra K17, som skulle analyseres og tilrettes først,” fortæller direktør Finn Mikkelsen.

Busselskabet satser fortsat på, at ”Odder-delen” af Letbanen sættes i drift inden sommerferien. Det betyder, at kun linje 85 og 86, som dækker kørsel på ”Grenaa-delen”, påregnes at køre i sommerferien. Men intet er sikkert.

Helårsplanen 2018/2019
Busselskabet modtog helårskøreplanen for august 2018/ juli 2019 fra Midttrafik i sidste uge, og Planafdelingen kan nu gå i gang med de tjeneste- og turnusplaner, der skal starte den 12. august. Arbejdet med planerne forventes pt. afsluttet således, at de kan sendes ud inden sommerferien.

Indholdet i helårskøreplan 2018/2019 – hvad kan vi forvente?
Mere køretid
I forbindelse med udarbejdelsen af køreplanen for 2018/2019 har Busselskabet sammen med MT gennemgået 9 linjer. Disse linjer er udvalgt på baggrund af tilbagemeldinger fra chauffører og passagerer, og ændringerne bliver lavet på baggrund af data på de faktiske køretider i perioden januar/februar 2018. Helt overordnet er der generelt blevet tildelt væsentlig mere køretid i de nye planer.

På linje 12 i retning mod Logistikparken er der f.eks. tillagt mellem 2 og 8 min. mere køretid på turene. I retning mod Mejlby/Hjortshøj viste det sig, at tiden passede noget bedre, så her er køreplantiden ikke justeret i samme udstrækning. På linje 6A på hverdage er der lavet mindre justeringer bl.a. i myldretiden. På lørdage og søndage har en stor del af turene også fået ekstra tid.

Flere chauffører og busser
”Sædvanligvis betyder mere køretid et øget behov for chauffører og busser,” siger Finn Mikkelsen og tilføjer, at de køretidsændringer, som i februar blevet lavet på linje 22, dengang gav flere tjenester, og dermed et øget chaufførbehov. Desuden kom der yderligere én bus i kontrakt med Midttrafik.

Finn Mikkelsen ønsker at takke alle i Busselskabet for en stor indsats. En indsats, der, trods konstant usikkerhed om kørselsomfang, ophør mv., har gjort det muligt også at afvikle togbuskørslen tilfredsstillende. Det er noget, som er blevet bemærket i både Midttrafik og Aarhus Kommune, oplyser Finn.