Trivselsundersøgelse i Busselskabet

Hvad er godt, og hvad er skidt i Busselskabet? Hvordan påvirker det vores trivsel, og hvor godt vi udfører vores arbejde? ”De spørgsmål vil vi gerne have svar på, for vi vil gerne være det bedste Busselskab, både for passagererne og for vores medarbejdere”, siger direktør Torben Høyer” og fortsætter:

”Vi vil, at vores medarbejdere er stolte af, hvad de laver, og at vores passagerer synes, at det vi leverer er af allerbedste kvalitet! I de kommende måneder gennemfører vi derfor en trivselsundersøgelse blandt alle medarbejdere”

Konsulenter kommer ud til medarbejderne
Denne gang bliver medarbejderne mere direkte inddraget i undersøgelsen. Der bliver ingen, eller kun meget få, spørgeskemaer. I stedet kommer CRECEA´s konsulenter ud i de enkelte afdelinger og taler med medarbejderne.

Alle samtaler og interviews behandles fortroligt af CRECEA, og Busselskabet får ingen viden, om hvem der har sagt hvad. ”Det er helt afgørende for os,” siger Torben Høyer.

På værkstedet og i klargøringen, Administrationen og Driftscenteret følger konsulenterne arbejdet gennem det meste af en normal arbejdsdag eller arbejdsnat. For chaufførerne vil konsulenterne besøge stationerne, køre med på udvalgte ruter og besøge opholdshusene.

Trivselskonference
CRECEA samler oplysningerne i en rapport, der giver et billede af trivslen for de enkelte faggrupper og for chaufførerne opgjort for hver af de 3 stationer.

Efterfølgende vil der blive afholdt en endags konference med ansatte og ledere fra alle områder i Busselskabet. Her vil man drøfte indholdet i rapporten og tiltag, der kan sikre og forbedre trivslen. Mere information om konferencen udsendes senere på efteråret.

Her kommer konsulenterne i din afdeling
Konsulenterne fra CRECEA kommer rundt i de forskellige afdelinger på flg. tidspunkter, og det bliver så de medarbejdere, der er på arbejde de pågældende dage, der får mulighed for at tale med konsulenterne:

Klargøringen:

  • Syd: 29/9 kl. 21.00 – 04.00
  • Nord & Vest: 30/9 kl. 22.00 – 02.00


Værksteder:

  • Syd: 21/10 kl. 7.00 – 15.00
  • Vest: 22/10 kl. 7.00 – 10.00
  • Nord: 22/10 kl. 11.00 – 14.00


Chauffører:

  • Syd: 27/10 kl. 04.00 -12.00 & 29/10 kl. 13.00 – 21.00
  • Vest: 11/11 kl. 04.00 -12.00 & 12/11 kl. 13.00 – 21.00
  • Nord: 24/11 kl. 04.00 -12.00 & 25/11 kl. 13.00 – 21.00


Driftscenteret
: 19/11 kl. 8.00 – 9.00

Administrationen: 19/11 kl. 9.00 – 14.00.

Konsulenterne vil også tale med arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og daglige ledere.

Der udsendes særskilt information til de enkelte afdelinger, når tidspunktet for konsulenternes besøg nærmer sig.

 

Konsulenterne fra CRECEA er:

Tina
Tina Aaen Gest
Arbejds- og organisationspsykolog

 

 

 

 

 

Christiane
Kristiane Holk Jeppesen
Sociologisk projektmedarbejder

 

 

Søren
<pSøren Bjerregaard Arbejdssociolog/p>