Vi glæder os til,
at de nye elbusser kommer

Som de fleste i AarBus nok er bekendt med, har vores dieselbusser kørt rigtig mange kilometer – også væsentlig flere end planlagt. Det skyldes i høj grad, at vores 33 Volvo elbusser ikke kører så langt på en opladning som forventet, og dieselbusserne må derfor fylde de ”huller”, det skaber i driften. De små ladere, som er planlagt til etablering ved 4 endestationer, vil kunne afhjælpe noget af problemet, men det er endnu uvist, hvornår de er klar til brug. Ifølge direktør Hans Jørgen Østergaard håber AarBus dog stadig på at kunne indregne brugen af to ladere i helårskøreplanen 2024.

Alderdomstegn og skader i vognparken
Med de mange år og kilometer på bagen har dieselbusserne efterhånden en del skavanker, og de vejrmæssige udfordringer i årets første uger har desværre yderligere forværret deres stand og har også medført skader på flere af elbusserne. ”Værkstedet og Klargøringen knokler for at holde busserne i drift, men for at få det til at hænge sammen, må mange planlagte serviceeftersyn udskydes, og vi må i en periode acceptere at køre med mindre fejl og mangler på busserne,” siger Hans Jørgen. Heldigvis lader problemet med osende dieselbusser til at være løst. ”Alle dieselbusser har fået monteret nye partikelfiltre, og ved næste opfyldning af dieseltanken tilføjes et rense- og plejemiddel, som skulle afhjælpe problemet yderligere,” oplyser værkstedschef Morten Lisberg.

Hvad er løsningen?
Værkstedet og klargøringen gør som sagt alt, hvad de kan, for at holde busserne på gaden, og Driftscenteret og Planafdelingen skruer på alle tilgængelige håndtag for at få driften til at hænge sammen. ”Et af de værktøjer, vi har taget i brug, er at bytte dieselbusser med elbusser om aftenen,” siger Hans Jørgen. Han må dog desværre konstatere, at udfordringerne med bussernes rækkevidde og stand går ud over antallet af dubleringer, og at det også i nogen grad rammer den ordinære drift.

Hans Jørgen vil gerne på den samlede ledelses vegne sige tak til alle i AarBus og specielt til værkstedet, klargøringen og DC for at yde en kæmpe indsats. ”Men alt i alt må vi desværre erkende, at situationen ikke for alvor bliver anderledes, før vi hen over sensommeren kan indsætte 31 nye elbusser,” siger Hans Jørgen. Han oplyser, at AarBus arbejder på at få fremrykket leveringen af de 25 elbusser til Station Vest, som pt. er planlagt til 4. kvartal 2025, men om det lykkes kommer først og fremmest til at afhænge af, om Aarhus Kommune kan fremrykke opsætningen af ladestandere på stationen.

”Så, vi glæder os til, at de nye elbusser kommer og håber på, at alle i AarBus i mellemtiden fortsat vil have forståelse for situationen og bidrage til at få løst udfordringerne så godt så muligt, så vi kan få driften til at glide,” slutter Hans Jørgen.