Whistleblowerordning i AarBus

Siden 17. december 2021 har AarBus været omfattet af en whistleblowerordning, som via en webportal gør det muligt for medarbejdere og samarbejdspartnere at lave indberetninger om lovovertrædelser og andre alvorlige forhold, som de mener finder sted i AarBus.

”AarBus hilser ordningen velkommen, da vi selvfølgelig ønsker, at lovovertrædelser og andre alvorlige forhold kommer frem i lyset, og at vi på den måde får mulighed for selv at tage hånd om problemer, inden en evt. anmeldelse til myndighederne," siger leder af løn- og personaleafdelingen Sanne Gaarsdal.

Hvad kan indberettes
Ifølge Sanne Gaarsdal forventer AarBus ikke, at der kommer mange indberetninger i ordningen, da der stort set kun kan behandles overtrædelser af dansk eller EU-lovgivning. Ordningen kan dog også bruges til at gøre opmærksom på seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen.

Oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen vil derimod som udgangspunkt ikke være omfattet af whistleblowerordningen. Det kan fx være generel utilfredshed med en leder, utilfredshed over en kollegas arbejdsindsats eller samarbejdsmæssige problemstillinger. ”Sådanne oplysninger bør i stedet gives til nærmeste leder, personale-/HR-afdeling eller tillidsrepræsentant,” siger Sanne Gaarsdal og oplyser, at såfremt den slags forhold alligevel indberettes i Aarbus’ whistleblowerordning, vil AarBus anvise hvortil, der i stedet kan rettes henvendelse.

Hvem kan indberette
Både nuværende, tidligere og kommende medarbejdere lave indberetninger til Aarbus’ whistleblowerordning, og ordningen kan også anvendes af samarbejdspartnere som fx leverandører og underleverandører.

Hvordan laves en indberetning
Indberetninger til Aarbus’ whistleblowerordning foretages på en elektronisk formular via en webportal, der kan tilgås via Aarbus’ hjemmeside under menupunktet ”Om os”. AarBus opfordrer til, at man i en indberetning angiver sit navn, men det er fuldt ud muligt at foretage anonyme indberetninger. Uanset hvad, vil indberetterens oplysninger være beskyttet som følge af lovgivning om beskyttelse af whistleblower, hvis det forhold, indberetningen vedrører, hører under whistleblowerordningen.

Hvordan behandles indberetninger
Alle indberetninger bliver behandlet med størst mulige fortrolighed. Når en indberetning er foretaget via Aarbus’ whistleblowerportal, vil den blive gennemgået af en advokat fra advokatfirmaet Norrbom Vinding inden for 24 timer. Den person, der har foretaget indberetningen, vil dernæst inden for 7 dage modtage en bekræftelse på, at indberetningen er modtaget.

Når advokaten har gennemgået indberetningen, vil en kontaktperson i AarBus whistleblowerenhed blive orienteret om indberetningen, herunder om indberetningen falder ind under, hvad der kan indberettes om i Aarbus’ whistleblowerordning. Whistleblowerenheden i AarBus udgøres af Sanne Gaarsdal og HR- og kvalitetschef Bjarne Larsen, og ingen andre i virksomheden vil have adgang til systemet og anmeldelserne.

Mere information
I AarBus’ Whistleblower- og databeskyttelsespolitik, som findes i whistleblowerportalen, kan man læse mere om forløbet for behandling af en indberetning, hvad der kan indrettes om osv. I whistleblowerportalen er der også mere information om, hvordan en indberetning foretages bl.a. om, hvordan man opretter en sikker postboks, hvorigennem det anbefales, at kommunikationen mellem indberetter og AarBus foregår, uanset om indberetningen er anonym eller ej.