Om os

AarBus er ejet af det regionale trafikselskab Midttrafik. Vi varetager al bybuskørsel i Aarhus Kommune fordelt på to kontrakter med Midttrafik - en kontrakt vundet ved udbud i 2012 og en kontrakt på den resterende del. Kontrakten på udbudt kørsel har AarBus vundet i direkte konkurrence med øvrige aktører på markedet.

Kontrakterne med Midttrafik
AarBus har to kontrakter med Midttrafik. Den største er kontrakten om Restkørsel. Den indeholder kørsel, som ikke har været i udbud, samt kørsel der har været i udbud, men som ikke er blevet genudbudt (jf. Midttrafiks 3. udbud). Kørslen i denne kontrakt omfatter cirka 75 % af den samlede bybuskørsel. Kontrakten har ingen udløbsdato. Samtidig kan dens bestemmelser og omfang ændres, uden at der skal tages højde for de principper, som udbudte kontrakter er underlagt. Dette giver en række fleksible fordele i samarbejdet for eksempel i forbindelse med tilpasningerne i kørselsomfanget efter letbanens idriftsættelse i 2017 og erstatningskørsel for letbanen mellem Odder og Aarhus i 2016-2018.

Den anden kontrakt omfatter cirka 25 % af den samlede bybuskørsel og blev indgået i 2012, hvor AarBus vandt ved et kontrolbud (jf. Midttrafiks 25. udbud). Denne kontrakt havde ordinært udløb i februar 2020, men blev forlænget med to år til udløb i juni 2022. Aarhus Kommune har besluttet, at kontrakten ved sit udløb i juni 2022 skal indlemmes i kontrakten om Restkørsel.

Produktionen
AarBus har 184 busser og 620 ansatte, hvoraf de 544 er buschauffører. I 2021 var den samlede årlige omsætning på ca. 480 mio. Vi producerer på årsbasis ca. 545.000 timer, der resulterer i ca. 100.000 rejser på hverdage. Dog har de seneste to år med perioder med nedlukning af store dele af samfundet som følge af coronapandemien betydet, at dette tal er faldet til ca. 80.000 rejser på hverdage.

 

Miljøcertificering og miljøvenlige busser
AarBus har siden 2012 været miljøcertificeret efter ISO 14001 standarden. Et af de centrale elementer i certificeringen er styring af virksomhedens miljøpåvirkning. Vores helt store miljøpåvirkning kommer fra busserne, hvorfor vi har fokus på hvilke busser, der købes, og på den daglige drift af busserne (forbrug af el/diesel, dæk, mm.).

Mens vi stadig købte dieselbusser, købte vi til enhver tid busser med den bedste euronorm tilgængelig på markedet. Sidste gang der blev købt dieselbusser var i 2017, og dengang hed normen euro 6. I august 2019 satte vi de første 4 eldrevne busser i drift, og i løbet af 2022 vil busparken være oppe på at omfatte i alt 62 elbusser. Dette svarer til, at hver fjerde kontraktbus er en elbus. Senest i 2027 vil alle vores 149 kontraktbusser være elbusser (emissionsfrie).

Arbejdsmiljø og politikker
AarBus har en lang række politikker, der skal sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden. De kan ses i personalehåndbogen her på hjemmesiden. AarBus er desuden arbejdsmiljøcertificeret efter standarden i ISO 45001:2018.

Den enkelte medarbejder i AarBus er ansvarlig for at levere den bedst mulige service. Ledelsen i hver enkelt afdeling er ansvarlig for, at det bliver lettest muligt at levere kvalitet og service til passagererne. Generelt er ledelsen i sidste ende ansvarlig for det samlede kvalitetskoncept.

Historie
Læs om AarBus' udvikling fra monopolvirksomhed til moderne, konkurrencedygtigt busselskab HER.