Dataregistrering

Registrering af personoplysninger

Når AarBus registrerer dine oplysninger som følge af en hændelse i forbindelse med vores busdrift, er vi ansvarlige for den behandling, vi foretager af dine data.

Hvordan behandler vi dine data?
Vi vil til enhver tid sørge for at opbevare og behandle dine data i overensstemmelse med den gældende danske persondatalov samt EU’s persondataforordning.

Hvad bruger vi dine data til?
Vi vil udelukkende bruge dine data i forbindelse med behandling af den konkrete hændelse, du har været involveret i eller vidne til. Vi vil således kun opbevare dine oplysninger, så længe de har relevans for os i forhold til den konkrete hændelse. Herefter vil alle data blive slettet.

Er du involveret i en forsikringssag som tilskadekommen, modpart eller vidne, vil vi i overensstemmelse med forsikringsloven videregive dine oplysninger til vores forsikringsselskab, der herefter vil være selvstændig dataansvarlig for den videre behandling af dine oplysninger.

Er du involveret i en hændelse, der kan have strafferetlige konsekvenser for en ansat hos AarBus eller for en modpart, vil vi videregive oplysninger herunder videomateriale, hvor du kan optræde, til politiet. Opretter politiet en sag, vil de herefter være selvstændig dataansvarlige.

 

 

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvor vi har oplysningerne fra, og hvad vi bruger dem til. Du er samtidig berettiget til at få at vide, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem vi eventuelt videregiver oplysningerne til.  Har vi registreret forkerte, irrelevante eller ikke fyldestgørende oplysninger, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet.

Du har ligeledes mulighed for at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Såfremt din indsigelse er berettiget, vil vi stoppe al behandling af dine oplysninger. Du kan ligeledes anmode om, at AarBus sletter alle oplysninger, vi har om dig. Er det muligt og foreneligt med den konkrete hændelses karakter samt anden lovgivning, vil AarBus herefter slette alle dine oplysninger.

Mere information
Ønsker du mere information om behandling af dine data, eller ønsker du at rette eller slette dine data, bedes du sende et brev til AarBus, Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager eller en mail til dpo@aarbus.dk.

Vil du klage over vores håndtering af dine persondata, kan du indgive en klage til Datatilsynet.