Historie

AarBus er busentreprenørdelen af det gamle kommunalt ejede Århus Sporveje, og vi kan føre vores historie helt tilbage til 1884, hvor vi kørte hestetrukne sporvogne.

Som forberedelse til Strukturreformen i 2007 blev Århus Sporveje opdelt i et trafikselskab og et busselskab. Trafikselskabets opgave var at planlægge og bestille buskørsel i Aarhus, mens busselskabet varetog den bestilte kørsel og tog sig af alle opgaver vedrørende driftsafvikling, herunder mandskabsplanlægning og driften af busserne.

Den 1. januar 2007 blev trafikselskabsdelen sammen med dele af Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab (VAFT) og Vejle Amts Trafikselskab samt trafikselskaberne i Århus og Ringkøbing Amter til det regionale trafikselskab Midttrafik, og busselskabsdelen blev en selvstændig driftsfunktion i Midttrafik under navnet Busselskabet Aarhus Sporveje.

Efter en række effektiviseringer og omstruktureringer udviklede Busselskabet Aarhus Sporveje sig til et moderne busselskab, der på linje med de private busentreprenører udfører busdrift på kontrakt for Midttrafik.

I 2008 og 2012 blev dele af bybuskørslen i Aarhus Kommune sendt i udbud. Busselskabet Aarhus Sporveje vandt begge udbud i direkte konkurrence med øvrige aktører på markedet og varetager på den baggrund fortsat al bybuskørsel i Aarhus.

Knap 50 år efter den sidste sporvogn kørte i remise for sidste gang, ændrede Busselskabet Aarhus Sporveje i 2021 firmanavn til det mere mundrette navn AarBus.