Arbejdsmiljøpolitik

Godt arbejdsmiljø er en forudsætning for kvalitet i opgaveløsningen

AarBus betragter et godt arbejdsmiljø som en forudsætning for virksomhedens muligheder for, også fremover, at kunne løse opgaver på et kvalitativt højt niveau. Et godt arbejdsmiljø er også en forudsætning for at kunne tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

AarBus vil aktivt påvirke og bidrage til et godt arbejdsmiljø og en sund og positiv udvikling, og derfor vil arbejdsmiljøet være en integreret del af det daglige arbejde i forbindelse med afvikling af den daglige drift.

AarBus vil derfor:

  • som minimum overholde gældende love og myndighedskrav på arbejdsmiljøom­rådet.
  • reducere negative arbejdsmiljøpå­virk­ninger, herunder fjerne farer og reducere arbejdsmiljørisici.
  • arbejde aktivt for løbende at forbedre vores arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelses­system og indsats ved at opstille ambitiøse og inspirerende mål.
  • forpligte sig til at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for at forebygge arbejdsrelateret skade og sygdom.
  • konsultere og inddrage medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter.
  • sikre at vores medarbejdere, samarbejdspartnere og offentligheden kender vores arbejdsmiljøpolitik.