Miljøcertificering

ISO 14001

ISO 14001 er et miljøledelsessystem, som vi i AarBus bruger til at strukturere, målrette og synliggøre vores miljøarbejde.

Miljøledelsessystemet danner grundlag og forudsætninger for, at alle i AarBus, som er omfattet af systemet, gennem en systematisk indsats kan arbejde mod at indfri selskabets overordnede miljøpolitik, miljømålsætninger og miljømål.