Ansøgning om afspadsering jul/ nytår 2021/22

Fra tirsdag den 19. oktober om aftenen kl. 18.00

til onsdag den 20. oktober om morgenen kl. 06.00

kan du ansøge om afspadsering til afholdelse i perioden 24. december 2021 til og med 1. januar 2022.

Ansøgninger, som modtages før kl. 18.00 den 19. oktober eller efter kl. 06.00 den 20. oktober, vil ikke komme med i lodtrækningen!


SÅDAN GØR DU
Ansøgning skal ske pr. sms til (4191) 6123

I beskeden skal du skrive afs + dato + medarbejdernr. + din station

Eksempel på ansøgning om afspadsering den 24. december sendt af chauffør 3216 fra Station Syd:

afs 24 3216 syd

TILDELING AF AFSPADSERING
Når alle ansøgninger er kommet ind den 20. oktober kl. 06.00, laves en samlet liste over de chauffører, der har søgt afspadsering på de pågældende dage. Herefter foretages en lodtrækning blandt de indkomne ansøgninger.

Lodtrækningen foretages af en repræsentant fra administrationen sammen med en af de tillidsvalgte for buschaufførerne.

Tildeling af afspadsering sker i øvrigt under hensyntagen til dagstyper pr. station, ligesom der udelukkende gives afspadsering til medarbejder der har timerne til rådighed i afspadseringstimebanken den 20. oktober.

For dagene den 24. december, 31. december og 1. januar tages der desuden hensyn til, hvem der havde tildelt frihed det foregående år.

Senest den 21. oktober k. 12.00 kan du i din Crew Web se, om du har fået afspadsering eller ej.

SPØRGSMÅL
Alle spørgsmål vedr. ansøgning om afspadsering til jul/nytår skal rettes til Disponeringen på disponering@aarbus.dk