Expired: Bedste Busselskab 2019/2020: Så er vinderne fundet

På grund af COVID-19 er kåringen af vinderne af ”Bedste Busselskab” for perioden 2019/2020 flere gange blevet udskudt, men nu har Midttrafik offentliggjort resultatet af denne kundetilfredshedsundersøgelse internt blandt busselskaberne.

Ifølge undersøgelsen er Mørups Turistfart og De Grønne Busser de to busselskaber, der har leveret den højeste kundetilfredshed i 2019/2020. AarBus ønsker dem begge stort tillykke. Mørups Turistfart vandt puljen med ”små ruter”, og De Grønne Busser vandt puljen med ”store ruter”. Begge selskaber præmieres med et stort og flot kontant beløb.

Bedre placering til AarBus kunne ønskes
Kunderne blev i undersøgelsen bedt om at vurdere deres tilfredshed på en skala fra 1-10 på 5 udvalgte målepunkter: 1) den aktuelle busrejse overordnet set, 2) chaufførens service, 3) chaufførens kørsel, 4) rengøringen i bussen og 5) bussens indvendige vedligehold.

AarBus har aldrig ligget i toppen i disse undersøgelser, og det er heller ikke tilfældet i den seneste undersøgelse. ”En del af forklaringen på dette er nok, at vores opgave på mange måder er anderledes, end den de fleste andre busselskaber i Midttrafik varetager, og derfor vil kundeoplevelsen også være en anden”, siger direktør Finn Mikkelsen og fortsætter: ”En del af de ting, der spørges ind til i undersøgelsen, er nogle forhold, som kunderne sædvanligvis værdsætter, men også nogle forhold, som er vanskeligere at tilgodese i bybusdriften i Aarhus, og i andre større byer. AarBus synes derfor, at det fremadrettet kunne være interessant at få lavet en undersøgelse, der alene går på at sammenligne bybusselskaberne i største byer i Midttrafik. “For for den seneste undersøgelse har jeg spurgt, om det er muligt at lave denne supplerende sammenligning på baggrund af det allerede foreliggende datamateriale fra 2019/2020,” siger Finn.

”Jeg havde gerne set, at den store indsats, de ansatte i AarBus leverer hver eneste dag direkte havde afspejlet sig i den allerede udsendte rapport fra undersøgelsen”, siger Finn og tilføjer, at han imidlertid glæder sig over, at både Midttrafik og Aarhus Kommune ved mange lejligheder har udtrykt stor tilfredshed med AarBus’ arbejde.

Kunderne er glade for elbusser
Tilkendegivelser fra alle sider viser, at ikke mindst kunderne i Aarhus er glade for de indsatte elbusser. At AarBus nu har 33 elbusser i drift og flere på vej, mener Finn Mikkelsen da også er noget, der vil afspejle sig positivt i kommende kundetilfredshedsundersøgelser, og han ser det også som et af de områder, hvor AarBus fremadrettet vil skille sig positivt ud fra en række andre busselskaber i Midttrafik.

Da situationen i den kollektive trafik pga. COVID-19 stadig langt fra er normal, gennemfører Midttrafik først en ny kundetilfredshedsundersøgelse op til køreplanskiftet 2022.