Chaufførsommerferie 2023

Ferieperioderne for sommeren 2023 ligger nu fast og kan ses i chaufførstuerne.

Fordelingen af 496 chaufførønsker til sommerferie 2023 ser således ud:

  • 305 fik deres 1. prioritet opfyldt (62 %)
  • 95 fik deres 2. prioritet opfyldt (19 %)
  • 49 fik deres 3. prioritet opfyldt (10 %)
  • 24 fik deres 4. prioritet opfyldt (5 %)
  • 7 fik ikke nogen af deres ønsker opfyldt (1 %)
  • 16 havde ikke afleveret deres ferieønsker til tiden (3 %)


FERIEBYTNING
Der er generelt fyldt op på ferieholdene, så hvis man ønsker at bytte sin ferie, er det som udgangspunkt op til en selv at finde en chauffør at bytte med. Der er mulighed for at bytte indbyrdes, såfremt man opfylder følgende:

Chauffører på M/E – M – DAGH med ulige pladsnr. kan bytte med chauffører på M/E – M – DAGH og ulige pladsnr.

Chauffører på M/E – M – DAGH med lige pladsnr. kan bytte med chauffører på M/E – M – DAGH og lige pladsnr.

Chauffører på E med ulige pladsnr. kan bytte med chauffører på E ulige pladsnr.

Chauffører på E med lige pladsnr. kan bytte med chauffører på E lige pladsnr.

Chauffører på E/A – A med ulige pladsnr. kan bytte med chauffører på E/A – A og ulige pladsnr.

Chauffører på E/A – A med lige pladsnr. kan bytte med chauffører på E/A – A og lige pladsnr.

Chauffører på Delt hold kan bytte med chauffører på Delt hold.

Derudover skal man selvfølgelig være på samme station.

FRIST FOR AFLEVERING AF BYTTEØNSKER
Ønsker om bytning kræver en tilkendegivelse fra begge parter og skal ske skriftligt. De skal enten afleveres i Planafdelingen eller sendes på mail til planlaegning@aarbus.dk senest fredag d. 24. februar 2023.
Efter fredag d. 24. februar 2023 er det som udgangspunkt ikke muligt at få tildelt en anden sommerferie.

ANSAT EFTER 31/1 2023?
Hvis I er ansat efter 31/1 2023, er I endnu ikke tildelt ferie. Jeg kontakter jer i stedet, når jeg har modtaget jeres ferieseddel.

Hvis I har andre spørgsmål, er I naturligvis også velkommen til at kontakte mig.

Venlig Hilsen

Casper Nielsen
Planafdelingen
+45 4191 6011
cn@aarbus.dk