Første skridt i skift til nyt firmanavn

Som bekendt står Busselskabet Aarhus Sporveje overfor at skifte navn til AarBus. Et navneskift er en større omgang, og vores logo og navn findes rigtig mange steder. Indførelsen af det nye navn bliver derfor en glidende proces, og som det første skridt i denne, ændrer vi pr. 12. april først og fremmest vores digitale identitet.

Det betyder flg.:

  • Alle mailadresser med @busselskabet.dk ændres til @aarbus.dk. I en længere periode kan vi stadig modtage mail på de gamle mailadresser, men alle mails, vi sender ud, vil have de nye mailadresser som afsender
  • Vores hjemmeside ændres til aarbus.dk. Adressen www.busselskabet.dk vil stadig virke, men den vil automatisk viderestille til aarbus.dk.
  • Administrationen vil præsentere sig som AarBus, når de besvarer opkald til hovednummeret.

I denne forbindelse går vi desuden over til at bruge det nye navn i intern information, i notater, på blanketter mv. Samtidig vil der komme nye visitkort til de medarbejdere, der pt. har sådan et, ligesom DC, arbejdsmiljørepræsentanter og vejledere vil få nye ID-kort.

Herefter vil vi løbende skifte navn og logo rundtomkring – på bygninger, busser, biler, uniformer osv.

Dét skal fejres!
Det er planen at festligholde navneskiftet på en eller anden vis. I øjeblikket er fokus dog i høj grad på idriftsættelse af nye elbusser og implementering af ladestruktur til disse, og da coronarestriktionerne jo i høj grad begrænser udfoldelsesmulighederne, er der pt. ikke fastsat en dato for denne festligholdelse.