Har du type-2 diabetes? – og bor du i Aarhus Kommune?

Få et gratis diabetesforløb hos Folkesundhed Aarhus

Det er vigtigt for AarBus, at vores medarbejdere har det godt i mange år trods sygdom. Derfor har vi indgået en aftale med Folkesundhed Aarhus om tilbud til medarbejdere med type-2 diabetes, som har bopæl i Aarhus Kommune.

Folkesundhed Aarhus har flere forskellige tilbud til type-2 diabetikere. De tilbyder bl.a. forløbet ”Sammen om Diabetes” på dansk, arabisk, somalisk og farsi. Her vil du lære om sygdommen, få gode vaner og blive en del af et fællesskab. I forløbet mødes gruppen 1-2 gange om ugen i 12 måneder. Der vil være samtaler og aktiviteter med andre med diabetes.

Det er også muligt at få et kortere kursusforløb på 8 mødegange eller et individuelt forløb, hvor du sammen med en sundhedsfaglig finder ud af, hvordan det passer bedst for dig at arbejde med din diabetes.

I det omfang det er muligt, vil AarBus hjælpe med at omlægge tjenester, når det er nødvendigt for, at du kan deltage.

Interesseret?
Vil du høre mere om ”Sammen om Diabetes” og de mange andre tilbud i Folkesundhed Aarhus? Læg dit navn og nummer i postkassen i chaufførstuerne, og du vil blive ringet op af en af deres sundhedsmedarbejdere. Du kan også selv ringe til Folkesundhed Aarhus på telefon + 45 8713 2630.