Kørsel i Busgadeforløbet

Tag hensyn i “røret”

Afviklingen af trafikken i Busgaden kan være påvirket af, at pladsen er trang, når man skal ind og ud af ”røret”. Generelt er det derfor vigtigt, at chauffører hjælper hinanden med at sikre en kørsel her, som ikke går ud over bussens spejle, hjul og sider.

I den konkret situation kan det dog være svært lige at afgøre, hvordan det bedst håndteres.
Derfor skal følgende efterleves ved kørsel igennem røret:

Busser, som kommer oppe fra Rådhuset, kan godt komme igennem røret uden at ramme jernbøjlerne og uden at overskride de dobbelte linjer.  Er man ny chauffører, kan man dog have problemer med at undgå at snitte bøjlerne, og derfor kan man have gavn af at køre lidt over linjerne. Dette er ok – også i henhold til færdselsloven.

Ved kørsel i røret, er det vigtigste derfor, at CHAUFFØRER, DER KOMMER FRA MAGASIN OG SKAL OP IGENNEM RØRET, HOLDER TILBAGE FOR DEN BUS, SOM ER PÅ VEJ NED GENNEM RØRET, da den måske kommer lidt over dobbeltlinjerne.

Inden man overskrider dobbeltlinjer ned igennem røret, skal man dog være opmærksom på, om der er en bus, som allerede er på vej fra Magasinsiden.

Hvis disse hensyn tages, kan vi undgå både konkrete uheld og mange nærved-hændelser.