Nyt om organisationsændringer

Direktionen i AarBus består pr. dags dato af direktør Hans Jørgen Østergaard og HR- og kvalitetschef Bjarne Larsen. Ansvaret for de forskellige afdelinger fordeles mellem de to, som vist på organisationsdiagrammet herunder.

Processen omkring rekruttering af en ny økonomichef er igangsat, og stillingen er slået op på vores hjemmeside og på Jobindex.