Opsætning af ladestandere på Syd og Vest

I begyndelsen af marts går firmaet Dan Jord i gang med at opsætte ladestandere til de nye el-ledbusser på Station Syd og Station Vest. På Vest vil arbejdet efter planen stå på indtil 1. april, mens arbejdet på Syd forventes at vare frem til 1. maj.

Station Syd
På Station Syd skal der opsættes ni ladestandere til de 18 nye eldrevne ledbusser, som skal placeres her. 12 af elbusserne skal placeres ved hegnet ud mod Sletvej, hvor der opsættes 6 ladestandere. Syd for klargøringshallen (ud mod Jegstrupvej) etableres 6 nye busholdepladser, hvor de sidste tre af de ni ladere skal stå.

De busser, der i øjeblikket holder ved hegnet ud mod Sletvej, skal i den periode parkere op til det byggepladshegn, der opsættes foran de nye elbuspladser.

De 4 ladestandere, vi allerede har, flyttes til ud til det nye hegn mod Jegstrupvej, men det sker først, når de 9 nye ladestandere er klar til brug.

Samtidig med dette etableres der en ny indkørsel fra Jegstrupvej (se kortet ovenfor nederst til venstre), så busserne kan køre bagom værkstedet til de nye holdepladser ud mod Møllebakken. De skal være etableret her i sommeren 2021, inden opstillingshallen rives ned, hvilket forventes at ske til efteråret.

Station Vest
På Station Vest får vi leveret 11 el-ledbusser. De vil blive placeret som skitseret med gult på kortet herunder, hvor der opsættes 6 ladestandere. Mens arbejdet står på, skal de busser, der i øjeblikket holder det sted på pladsen, parkeres op til det byggepladshegn (markeret med grønt), som opsættes foran elbuspladserne. Derudover ændres pladserne fra skråparkering til lige parkering, fordi elbusserne er lidt længere (18,6 m).