Præciseringer vedr. spørgeskema om “skæve lørdage”

På bagsiden af den netop udsendte ferieansøgning til chaufførerne, er der et spørgeskema vedrørende kørslen på de ”skæve lørdage”. Efter udsendelsen er der opstået et behov for følgende præciseringer:

1) Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen opgøres umiddelbart efter udløb af fristen for aflevering af skemaet.

2) Resultatet opgøres sammen med minimum 2 TR-repræsentanter for chaufførerne

3) Anonymiteten er sikret ved, at de returnerede skemaer fra chaufførerne makuleres af de tilstedeværende TR-repræsentanter straks efter registrering af de indkomne tilkendegivelser.