Status på coronasituationen i AarBus

I sommerens løb er der sket mange forskellige ting i forhold til situationen omkring COVID-19, og der er justeret en del på de forholdsregler, vi skal leve efter både som privatperson og som virksomhed.

Generelt set må det konstateres, at håndteringen af COVID-19-smitten har ændret sig, så der nu er en mere rolig tilgang til området, hvor det i højere grad betragtes som al mulig anden sygdom – dog med en fornuftig og effektiv smitteopsporing, som vi også i AarBus har oplevet utallige gange.

Sygefraværsrefusion og ”særstatus”
Indtil 1. juli i år har der været specielle regler for sygefraværsrefusion, så man som arbejdsgiver har kunnet hente refusion fra den første fraværsdag, hvis årsagen er COVID-19. Denne mulighed er ophørt fra den 1. juli, og nu gælder de almindelige refusionsregler. Dette skal ses i lyset af, at alle nu er blevet tilbudt vaccination.
AarBus vil fortsat registrere medarbejdere med COVID-19,fravær, såfremt det dokumenteres som fraværsårsag, men derudover vil fraværet indgå som alt andet fravær i vores arbejde med sygefravær. Dvs. at den ”særstatus” som COVID-19 har haft rent fraværsmæssigt ophører fra dags dato.

Dette betyder også, at AarBus ikke længere vil lave opslag om ansatte, der bliver smittet med Covid-19, men vil overlade den nødvendige smitteopsporing til myndighederne.

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger
AarBus vil opfordre til, at man overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde sig hjemme og blive testet ved symptomer, så man ikke møder ind med sygdom og risikerer at smitte sine kollegaer. Desuden skal man være opmærksom på de forskellige retningslinjer, hvis man er nær kontakt til en smittet, alt efter om man er færdigvaccineret eller ej. Retningslinjerne fremgår af AarBus hjemmeside her.

Vi skal ligeledes fortsat dagligt efterleve de almindelige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Bliv vaccineret
Herudover vil AarBus ligesom Sundhedsstyrelsen opfordre alle ansatte til at blive vaccineret mod COVID-19, hvis man ikke allerede er blevet det. Der er ingen tvivl om, at vaccination er den mest effektive måde, vi i fællesskab kan håndtere situationen. Med en vaccination tager man et fornuftigt ansvar både for sig selv og sine omgivelser.

Hygiejne og værnemidler
Der er fortsat fokus på god hygiejne i busserne, og derfor gennemføres der indtil videre daglig ekstraordinær COVID-19 rengøring i alle busser. Og håndsprit bag chaufføren i alle vore busser er kommet for at blive.

Ophævelsen af kravet om mundbind i busserne fra den 15. august er hurtigt slået igennem. For de der ønsker det, vil der indtil videre fortsat være mundbind og handsker til rådighed på alle tre anlæg. På dette område følger vi udviklingen.