Udsigt til et par mindre besparelser i bybusdriften i Aarhus

Til trods for tidligere forsikringer om det modsatte, har Aarhus Kommune nu meddelt, at det alligevel bliver nødvendigt at lave besparelser i bybusdriften. Heldigvis ligger disse i den milde ende af skalaen. I det generelle sparekatalog, der er udarbejdet for hele det kommunale område i Aarhus, foreslås det at nedlægge linje 22 og fjerne billetautomaterne i busserne.

AarBus afventer byrådets behandling af sparekataloget i januar, men vi forventer ikke, at ovennævnte besparelser vil give anledning til ekstraordinære afskedigelser.

Aarhus Kommune understreger over for AarBus, at de foreslåede besparelser på ingen måde er et udtryk for, at kommunen ikke prioriterer kollektiv transport. De ønsker at bruge ressourcer på at gøre kollektiv transport bæredygtig og har fokus på BRT-løsninger, men de generelle besparelser, som Staten har pålagt alle kommuner at gennemføre, gør det desværre nødvendigt også at se på bybusdriften i Aarhus.