Undgå for tidlig kørsel – og få julekage i december!

Cirka hver anden dag modtager AarBus en klage fra passagerer eller Midttrafik over for tidligt fra et stoppested. Udgangspunktet for disse klager er det tidspunkt, hvor bussen forlader stoppestedet.

Hvad der sker rent tidsmæssigt mellem to stoppesteder, er helt ligegyldigt. Og vi modtager ikke klager over, at man kommer for tidligt frem til et stoppested.

Så klagerne går alene på, hvornår man lukker dørene – blinker ud og kører.

KAN DISSE KLAGER UNDGÅS?
Ja, disse klager kan stort set undgås, hvis man holder øje med sin realtidsskærm. Er du foran, kan du se en rød bjælke over stoppestedet. Når du rammer den korrekte afgangstid, bliver bjælken grøn. Og kommer du 4 minutter bagud, ser du en gul bjælke.

UDLIGNING AF TID
Nogle gange oplever man, at der er tre eller fire stoppesteder i træk, der ikke skal betjenes, eller at trafikken bare er minimal. Dette kan medføre, man kommer foran. Hvis dette sker, skal man vælge et passende stoppested at holde ind ved og sikre sig, at man ikke er foran køreplanen. Man må meget gerne orientere de passagerer, man har med, om hvorfor man holder, hvor der ikke er nogen, der skal på eller af.

Det kan være vanskeligt at udligne alle steder f.eks. i midtbyen, så her skal man være ekstra opmærksom, så man ikke forhindrer andre busser i at overholde køreplanen.

HVOR STORT ER PROBLEMET?
Som nævnt modtager AarBus cirka en klage om for tidlig kørsel hver anden dag. Det må formodes, at rigtig mange passagerer, som oplever dette problem, IKKE sender en klage ind. Så der er næppe tvivl om, at mange passagerer vil blive glade, hvis vi kører planmæssigt fra alle stoppesteder.

Jeg oplever meget frustration i de klager, der modtages, når man som passager bestræber sig på at være ved stoppestedet til tiden, og man oplever at se bagenden af den bus, man satsede på

HVAD GØR MIDTTRAFIK VED EN KLAGE?
Alle klager går til Midttrafik, og de har de samme data liggende, som AarBus har omkring bussernes drift. Når de modtager en klage, kan Midttrafik se, om klageren har ret eller ej i, at der er kørt for tidligt. Nogle gange kommer klagen ikke fra passagerer men alene fra Midttrafik.

Hvis bussen kommer foran ved et enkelt stoppested eller to (eller i Midtbyen), så orienterer Midttrafik klageren om, at det kan være umådeligt svært at være 100 % præcis, når man skal følge trafikken. Og de opfordrer passageren til at være ved et stoppested 1-2 minutter før den planlagte afgang.

Men cirka hver anden dag sender Midttrafik altså en klage over for tidlig kørsel til AarBus.

MIT JULEØNSKE
Lad os forsøge at give vores passagerer den bedst mulige oplevelse i vores busser, og stræb efter at undgå at køre for tidligt.

Hav  ekstra fokus på realtidsskærmen– og kør først når bjælken er ”grøn”.

Hvis AarBus i november måned får under 10 klager over for tidlig kørsel, vil der blive serveret julekage en dag i december.

 

Med venlig hilsen

Bjarne Larsen
HR- og kvalitetschef