Arkiver

Driftscenteret søger afløser!

En driftsassistent er en buschauffør, som har en tillægsfunktion som medarbejder i Driftscentret. Den driftsassistent, vi søger, skal efter endt oplæring kunne afløse på alle 3 skift, morgen / eftermiddag / aften efter en plan, som aftales med lederen af DC.

Det forventes, at der vil være faste vagter i gennemsnit 2 dage pr. uge, primært morgen og eftermiddage, og hertil kommer afløsninger. Resterende vagter vil, som for de nuværende DC-medarbejdere, være normal rutekørsel, og der kræves kendskab til alle linjer på alle tre stationer.

Driftscentret har åbent i hele driftsdøgnet.

OPGAVERNE I DC

 • Besvare telefonopkald
  Registrere og formidle driftsdata
 • Sikre hurtig indskiftning af reservechauffør
 • Sikre hurtig udskiftning af nedbrudt materiel
 • Syge- og raskmelde chauffører
 • Disponere chauffører og busser
 • Føre driftsrapport
 • Rådgive og vejlede chaufførerne

Hertil kommer en række sekundære administrative arbejdsopgaver, som udføres når driftssituationen tillader det.

KVALIFIKATIONER
Du er allerede buschauffør, men herudover kræves det at:

 • Du har et godt helbred, er meget stabil og er fleksibel i alle forhold.
 • Du kan bevare roen og overblikket i stressede situationer.
 • Du yder god og professionel service i forholdet til chaufførerne, og du lægger stor vægt på kvaliteten af den kørsel, som udføres.
 • Du har erfaring med IT-systemer. Vi anvender Trapeze programmer til chauffør- og vogndisponering samt det GPS-baserede ADIBUS Live til overvågning af trafikken og driften.
 • Du taler, forstår og skriver dansk.

LØN
Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomstaftale.

VI TILBYDER
Vi kan tilbyde et spændende job med stor afveksling i hverdagen, gode kollegaer og en samarbejdsform, hvor det er naturligt at alle støtter op om opgaverne og om hinanden, når situationen kræver det. Uddannelsen vil ske som en kombination af introduktion/teori og sidemandsoplæring.

INTERESSERET?
Send din ansøgning via linket herunder snarest og senest fredag d. 9/12-2022.

SØG STILLINGEN

Stillingen ønskes besat snarest muligt derefter!

Du kan kontakte Stationsleder John Pallesen pr. mail eller på tlf. 4191 6042, hvis du har spørgsmål til stillingen.

HUSK: Fælles informationsmøde for ansatte i AarBus

Få en status på stort og småt i AarBus, hør oplæg fra politiet i Aarhus Vest og få en snak med kollegerne over en kop kaffe, når der holdes informationsmøde for ansatte i AarBus

Tirsdag d. 29. november
kl. 13.00 til 15.00 og kl.19.00-21.00
i Aarhussalen Skt. Knuds Torv 3, Aarhus C


Program:

 1. Ankomst. Der serveres kaffe, vand og sandwich, så kom gerne i god tid!
 2. Velkomst og introduktion v/direktør Hans Jørgen Østergaard
 3. Oplæg fra Nærpolitiet/Taskforce Aarhus Vest
 4. Pause
 5. Status i AarBus v/Direktionen
 6. Orientering om nye elbusser og nye tiltag v. værkstedschef Morten Lisberg

 

Tilmelding
Udfyld formularen nedenfor for at tilmelde dig

  Dit personalenummer

  Dit navn

  Din e-mail

  Vælg mødetidspunkt:

  BEMÆRK at din tilmelding først er registreret, når du har bekræftet den via linket i den mail, du modtager!

  Tilmelding sker efter først til mølle-princippet, da der er et begrænset antal pladser.

  SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER TORSDAG DEN 24. NOVEMBER.

  Spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til Karen i Administrationen på tlf. 4191 6058 eller kv@aarbus.dk

  Vil du køre denne bus? – Rekrutteringskampagne i AarBus

  I uge 47, 48 og 49 vil bagenden på tre af vores elbusser være dækket af et stort billede af en af vores buschauffører og teksten: ”Vil du køre denne bus? AarBus søger buschauffører”

  Vores venteliste med interesserede ansøgere er kortere, end den plejer at være, og derfor prøver vi på denne måde at gøre opmærksom på muligheden for et chaufførjob i AarBus.

  Flyers til potentielle ansøgere
  Vi annoncerer også på vores LinkedIn profil, desuden håber vi, at du som ansat i AarBus vil hjælpe med at sprede budskabet! Derfor vil der fra mandag den 28. november være flyers med overskriften ”Bliv buschauffør i AarBus” i alle chaufførstuer, som du kan tage med og give til familie, venner og bekendte, som kunne være interesserede i et job som buschauffør hos os.

  Nyt om organisationsændringer

  Direktionen i AarBus består pr. dags dato af direktør Hans Jørgen Østergaard og HR- og kvalitetschef Bjarne Larsen. Ansvaret for de forskellige afdelinger fordeles mellem de to, som vist på organisationsdiagrammet herunder.

  Processen omkring rekruttering af en ny økonomichef er igangsat, og stillingen er slået op på vores hjemmeside og på Jobindex.

   

  Bliv en del af beredskabet for Letbanen

  VI HAR BRUG FOR FLERE CHAUFFØRER, SOM VIL STÅ TIL RÅDIGHED VED DRIFTSSTOP!

  AarBus har dagligt 2 chauffører, som står til rådighed for beredskabet på en fridag fra morgen til aften. Man er hjemme og kan gøre de ting, man ellers ville, og man bestemmer selv hvilke fridage, man vil stå til rådighed.

  AFLØNNING
  Som en del af beredskabet vil du få udbetalt 500 kr. alene for at stå til rådighed, og hvis du kommer ud at køre, vil du få betaling for overarbejde. I 2022 har AarBus været tilkaldt til nedbrudskørsel 6 gange. I 2021 var beredskabet aktiveret 19 gange. Du kan godt både være skrevet op til beredskab og overarbejde de samme dage.

  LINJER
  Beredskabet omfatter 4 linjer (85, 86, 88 og 89) og for at få en af beredskabsvagterne, skal du gerne kunne køre alle 4 linjer. Linje 85, 86, 88 kører alle på Djursland, mens linje 89 kører mod Malling

  Kan du ikke køre alle 4 linjer, må du dog meget gerne melde dig til med de linjer, du kan køre. Læs mere om dette og om de øvrige krav til beredskabet i personalehåndbogen HER.

  TILMELDING
  Bliv en del af beredskabet ved at sende en mail til Disponeringen på disponering@aarbus.dk med oplysning om, hvilke dage, du gerne vil stå til rådighed.

  Ansøgning om sommerferie 2023 for chauffører

  Ansøgningsskemaer til sommerferien 2023 ligger nu i chaufførstuerne sammen med en vejledning om, hvordan skemaet udfyldes. Skema og vejledning kan også downloades nedenfor.

  Dit ansøgningsskema skal være afleveret i postkassen “Ferieønsker” i chaufførstuerne senest søndag den 4. december 2022.

  Herefter er det ikke muligt at aflevere ferieønsker, og man tildeles ferie efter, hvor det bedst passer ind.

  Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, kan du kontakte Casper Nielsen i Planafdelingen på tlf. 4191 6011.

   

  Udsigt til et par mindre besparelser i bybusdriften i Aarhus

  Til trods for tidligere forsikringer om det modsatte, har Aarhus Kommune nu meddelt, at det alligevel bliver nødvendigt at lave besparelser i bybusdriften. Heldigvis ligger disse i den milde ende af skalaen. I det generelle sparekatalog, der er udarbejdet for hele det kommunale område i Aarhus, foreslås det at nedlægge linje 22 og fjerne billetautomaterne i busserne.

  AarBus afventer byrådets behandling af sparekataloget i januar, men vi forventer ikke, at ovennævnte besparelser vil give anledning til ekstraordinære afskedigelser.

  Aarhus Kommune understreger over for AarBus, at de foreslåede besparelser på ingen måde er et udtryk for, at kommunen ikke prioriterer kollektiv transport. De ønsker at bruge ressourcer på at gøre kollektiv transport bæredygtig og har fokus på BRT-løsninger, men de generelle besparelser, som Staten har pålagt alle kommuner at gennemføre, gør det desværre nødvendigt også at se på bybusdriften i Aarhus.

   

  Tjenesteændringer på 2705001A, 2705306M, 2705307A og 2705308M

  For at kunne bruge elledbusser om søndagen, ændres tjenesterne 2705001A, 2705306M, 2705307A og 2705308M således at de slutter/starter med tomkørsel til/fra Station SYD.

  Tjenesteændringerne kan ses tjenesteoversigt for Station Syd HER.

  BEMÆRK at der vil være et VOGNPAP til hver tjeneste! Så HUSK vognpap om eftermiddagen.

  Med venlig hilsen

  Hans Brink Kristensen
  Planafdelingen

  Bedste Busselskab 2022/2023

  Så sætter Midttrafik igen fokus på at finde busselskabet med de mest tilfredse kunder!


  I uge 40 og en ukendt uge i perioden frem til april 2023 vil Midttrafik igen måle på busselskabernes indsats for at få glade og tilfredse kunder i busserne.

  AarBus deler Midttrafiks fokus på kundeservice, og vi bakker naturligvis 100% op om undersøgelsen.


  SÅDAN FOREGÅR MÅLINGEN
  Kunderne skal svare på flg. 7 spørgsmål på en skala fra 1-7, hvor 1 er ”Meget utilfreds”, 4 er ”Både og” og 7 er ”Meget tilfreds”:

  1. Hvor tilfreds er du med den bus, du sidder i lige nu?
  2. Hvor tilfreds er du med chaufførens kørsel i denne bus?
  3. Hvor tilfreds er du med komforten i denne bus?
  4. Hvor tilfreds er du med bussens indvendige rengøring og vedligeholdelse?
  5. Hvor tilfreds er du med bussens udvendige rengøring og vedligeholdelse?
  6. Hvor tilfreds er med chaufførens fremtræden over for kunderne i denne bus?
  7. Hvor tilfreds er du med støj fra bussen?

  Dataindsamlingen gennemføres som personlige interviews ombord på busserne

  VURDERING I ØVRIGT
  Kundernes tilfredshed vil udgøre hovedelementet i kåringen, men følgende parametre indgår også:

  • Andelen af kundeklager betjening af mobil enhed, chaufførens kørsel, chaufførens adfærd og rygning.
  • Det gennemsnitlige antal af kvalitetsbrister pr. kvalitetskontrol.


  TO KÅRINGSPULJER
  Der arbejdes også denne gang med to kåringspuljer afhængig af andelen af køreplantimer. AarBus har mulighed for at blive kåret i begge puljer.


  PRÆMIER
  Der uddeles præmier til 1, 2. og 3. pladsen i begge puljer. Der er 150.000 kr. til busselskabet med den højeste tilfredshedscore, mens 2. og 3. pladsen modtager henholdsvis 50.000 kr. og 25.000 kr.


  KÅRING FOR HØJESTE TILFREDSHED MED CHAUFFØRENS KØRSEL OG SERVICE
  Igen i år udbetaler Midttrafik også en præmie til de busselskaber, der har den højeste tilfredshed med chaufførens service og kørsel. Præmien er på mellem 10.000 og 50.000 kr. afhængig af antallet af chauffører i de pågældende busselskaber.


  MERE INFORMATION
  Læs mere om tilfredshedsmålingen på Midttrafiks ChaufførNet HER.

  Kørsel i Busgadeforløbet

  Det kan være lidt af en udfordring at køre igennem Busgadeforløbet, når der kommer en modkørende bus, og derfor er anbefalinger til, hvordan dette bedst håndteres, et tilbagevendende emne

  Generelt skal man holde lav hastighed i hele forløbet fra Park Allé til Nørre Allé og udvise stor forsigtighed, da der er snævre passager i forløbet. Er man ny bag rattet i en bus, er det ekstra udfordrende, hvorfor der skal udvises stort hensyn.

  Fra Busgaden mod Klostertorv
  Man kan løbe ind i problemer, når man forlader Busgaden og skal ud i svinget med den brede fodgængerovergang, og der kommer en modkørende bus. Her gælder det om at holde en lav hastighed, idet der er plads til at komme forbi hinanden, hvis man holder til højre.

  Hvis man ikke synes, man kan være der, skal man være opmærksom på, at MAN IKKE MÅ STANDSE I FODGÆNGERFELTET, hvis der er gående, som skal over. Rigtig mange chauffører, der kommer modsat, afventer, at man kommer ned igennem “røret” – men man skal være ekstra opmærksom, da dette ikke gælder alle.

  Hvis man vil overskride de dobbelt optrukne linjer for ikke at køre på jernrørene (især nye chauffører i starten) må det kun forekomme, hvis der ikke kommer modkørende busser, ellers afventer man på det lige stykke, til der er fri bane.

  Når man forlader stoppestedet Emil Vetts Passage og der kommer modkørende busser, som er mellem eller lige før de stolper, der afgrænser kørebanen, skal man vente til den/de har passeret. Nye chauffører kan i starten have svært ved at vurdere bredden af bussen, hvilket koster spejle.

  Fra Klostergade mod Busgaden
  Lige når man krydser Vestergade snævrer vejbanen ind. De der kommer fra Klostertorv, låner her ofte et stykke af den anden vejbane for at komme rundt.

  Når man forlader stoppestedet Emil Vetts Passage ser man efter, om der er en modkørerende bus på vej ud af ”røret” eller på vej over åen. Hvis det er tilfældet, venter man i svinget efter stoppestedet Emil Vetts Passage, til den/de har passeret.

  Når man kører op mod svinget ind i Busgaden, og man er i tvivl om man kan være der samtidig med en modkørende bus, så afventer man på det lige stykke før svinget.