Arkiver

Expired: Nye regler for mundbind og visir i bussen fra 14. juni

Fra mandag 14. juni må både kunder og chauffører undlade at bruge mundbind eller visir, når de sidder ned.

Der er fortsat krav om mundbind eller visir ved ind- og udstigning, og når man står op. Fra onsdag den 1. september fjernes kravet om mundbind eller visir fuldstændigt.

AarBus modtager snarest klistermærker fra Midttrafik, der gør kunderne opmærksomme på, at man må fjerne mundbindet eller visiret, når man sidder ned.

De nuværende begrænsninger på antal kunder i bussen fastholdes indtil videre.

Expired: Bedste Busselskab 2019/2020: Så er vinderne fundet

På grund af COVID-19 er kåringen af vinderne af ”Bedste Busselskab” for perioden 2019/2020 flere gange blevet udskudt, men nu har Midttrafik offentliggjort resultatet af denne kundetilfredshedsundersøgelse internt blandt busselskaberne.

Ifølge undersøgelsen er Mørups Turistfart og De Grønne Busser de to busselskaber, der har leveret den højeste kundetilfredshed i 2019/2020. AarBus ønsker dem begge stort tillykke. Mørups Turistfart vandt puljen med ”små ruter”, og De Grønne Busser vandt puljen med ”store ruter”. Begge selskaber præmieres med et stort og flot kontant beløb.

Bedre placering til AarBus kunne ønskes
Kunderne blev i undersøgelsen bedt om at vurdere deres tilfredshed på en skala fra 1-10 på 5 udvalgte målepunkter: 1) den aktuelle busrejse overordnet set, 2) chaufførens service, 3) chaufførens kørsel, 4) rengøringen i bussen og 5) bussens indvendige vedligehold.

AarBus har aldrig ligget i toppen i disse undersøgelser, og det er heller ikke tilfældet i den seneste undersøgelse. ”En del af forklaringen på dette er nok, at vores opgave på mange måder er anderledes, end den de fleste andre busselskaber i Midttrafik varetager, og derfor vil kundeoplevelsen også være en anden”, siger direktør Finn Mikkelsen og fortsætter: ”En del af de ting, der spørges ind til i undersøgelsen, er nogle forhold, som kunderne sædvanligvis værdsætter, men også nogle forhold, som er vanskeligere at tilgodese i bybusdriften i Aarhus, og i andre større byer. AarBus synes derfor, at det fremadrettet kunne være interessant at få lavet en undersøgelse, der alene går på at sammenligne bybusselskaberne i største byer i Midttrafik. “For for den seneste undersøgelse har jeg spurgt, om det er muligt at lave denne supplerende sammenligning på baggrund af det allerede foreliggende datamateriale fra 2019/2020,” siger Finn.

”Jeg havde gerne set, at den store indsats, de ansatte i AarBus leverer hver eneste dag direkte havde afspejlet sig i den allerede udsendte rapport fra undersøgelsen”, siger Finn og tilføjer, at han imidlertid glæder sig over, at både Midttrafik og Aarhus Kommune ved mange lejligheder har udtrykt stor tilfredshed med AarBus’ arbejde.

Kunderne er glade for elbusser
Tilkendegivelser fra alle sider viser, at ikke mindst kunderne i Aarhus er glade for de indsatte elbusser. At AarBus nu har 33 elbusser i drift og flere på vej, mener Finn Mikkelsen da også er noget, der vil afspejle sig positivt i kommende kundetilfredshedsundersøgelser, og han ser det også som et af de områder, hvor AarBus fremadrettet vil skille sig positivt ud fra en række andre busselskaber i Midttrafik.

Da situationen i den kollektive trafik pga. COVID-19 stadig langt fra er normal, gennemfører Midttrafik først en ny kundetilfredshedsundersøgelse op til køreplanskiftet 2022.

Ikke plads i bussen? Ny MT-video giver gode råd til at håndtere svære situationer

Midttrafiks femte og nyeste film om at være chauffør i coronatiden giver gode råd til at håndtere nogle af de svære situationer, der kan opstå, når du kan være nødt til at afvise kunder, fordi der ikke må være flere med bussen. Det er en situation, der kan blive mere aktuel, fordi der i takt med genåbningen af samfundet kommer mere pres på kapaciteten i busserne.

Se filmen på ChaufførNet HER

Gør brug af ChaufførNet
Særligt i denne tid kan chauffører have brug for nem og hurtig adgang til råd og værktøjer fra Midttrafik. Derfor er den en god idé at oprette en profil på ChaufførNet. Det gøres på https://www.midttrafik.dk/chauffornet/ under “Log in”

Så kan du modtage notifikationer på sms eller mail, når der er nyt indhold.

Opsætning af ladestandere på Syd og Vest

I begyndelsen af marts går firmaet Dan Jord i gang med at opsætte ladestandere til de nye el-ledbusser på Station Syd og Station Vest. På Vest vil arbejdet efter planen stå på indtil 1. april, mens arbejdet på Syd forventes at vare frem til 1. maj.

Station Syd
På Station Syd skal der opsættes ni ladestandere til de 18 nye eldrevne ledbusser, som skal placeres her. 12 af elbusserne skal placeres ved hegnet ud mod Sletvej, hvor der opsættes 6 ladestandere. Syd for klargøringshallen (ud mod Jegstrupvej) etableres 6 nye busholdepladser, hvor de sidste tre af de ni ladere skal stå.

De busser, der i øjeblikket holder ved hegnet ud mod Sletvej, skal i den periode parkere op til det byggepladshegn, der opsættes foran de nye elbuspladser.

De 4 ladestandere, vi allerede har, flyttes til ud til det nye hegn mod Jegstrupvej, men det sker først, når de 9 nye ladestandere er klar til brug.

Samtidig med dette etableres der en ny indkørsel fra Jegstrupvej (se kortet ovenfor nederst til venstre), så busserne kan køre bagom værkstedet til de nye holdepladser ud mod Møllebakken. De skal være etableret her i sommeren 2021, inden opstillingshallen rives ned, hvilket forventes at ske til efteråret.

Station Vest
På Station Vest får vi leveret 11 el-ledbusser. De vil blive placeret som skitseret med gult på kortet herunder, hvor der opsættes 6 ladestandere. Mens arbejdet står på, skal de busser, der i øjeblikket holder det sted på pladsen, parkeres op til det byggepladshegn (markeret med grønt), som opsættes foran elbuspladserne. Derudover ændres pladserne fra skråparkering til lige parkering, fordi elbusserne er lidt længere (18,6 m).

Kørsel i Busgadeforløbet

Tag hensyn i “røret”

Afviklingen af trafikken i Busgaden kan være påvirket af, at pladsen er trang, når man skal ind og ud af ”røret”. Generelt er det derfor vigtigt, at chauffører hjælper hinanden med at sikre en kørsel her, som ikke går ud over bussens spejle, hjul og sider.

I den konkret situation kan det dog være svært lige at afgøre, hvordan det bedst håndteres.
Derfor skal følgende efterleves ved kørsel igennem røret:

Busser, som kommer oppe fra Rådhuset, kan godt komme igennem røret uden at ramme jernbøjlerne og uden at overskride de dobbelte linjer.  Er man ny chauffører, kan man dog have problemer med at undgå at snitte bøjlerne, og derfor kan man have gavn af at køre lidt over linjerne. Dette er ok – også i henhold til færdselsloven.

Ved kørsel i røret, er det vigtigste derfor, at CHAUFFØRER, DER KOMMER FRA MAGASIN OG SKAL OP IGENNEM RØRET, HOLDER TILBAGE FOR DEN BUS, SOM ER PÅ VEJ NED GENNEM RØRET, da den måske kommer lidt over dobbeltlinjerne.

Inden man overskrider dobbeltlinjer ned igennem røret, skal man dog være opmærksom på, om der er en bus, som allerede er på vej fra Magasinsiden.

Hvis disse hensyn tages, kan vi undgå både konkrete uheld og mange nærved-hændelser.