Arkiver

Fokus på energirigtig kørsel

Vi skal køre længere på både diesel og el. Det er godt for klimaet, økonomien og ikke mindst passagererne, for energirigtig kørsel er kundevenlig kørsel.

For at italesætte dette blandt kollegerne, vil vejlederne komme rundt på stationerne og give tips og tricks til energirigtig kørsel.

I dialogen med kollegerne vil vejlederne have fokus på nogle af flg. ting:

 • At skabe bevidsthed om at bruge den energi, der er i bussen til at trille så langt som muligt
 • At give forslag til steder på linjeniveau, hvor man kan rulle og således optjene energi
 • At komme med bud på læsning af de forhold på en linje, der betyder, at man kan slippe speederen
 • At skabe bevidsthed om, at energirigtig kørsel også giver den kørsel, som kunderne efterspørger.

Vejlederne vil være til stede på stationerne flg. 3 dage – alle dage fra kl. 5.00 til kl. 18.30:

 • Station Nord: 22 marts
 • Station Syd: 24. marts
 • Station Vest: 27. marts

Kort video med gode råd
Vi håber, at rigtig mange chauffører vil lægge vejen forbi og få en god snak om energirigtig kørsel. Ved besøgene kan man få en informationsfolder med gode råd og fakta om emnet, og der vil blive fremvist en kort video, som også kan ses HER

Vil du køre Smukfestkørsel i år?

Vi skal bruge 35-40 chauffører til Smukfestkørsel den 2. – 6. august 2023. Er du en af dem?

AarBus skal igen i år varetage buskørslen mellem Skanderborg og Aarhus i forbindelse med Smukfest i Skanderborg 2023.

Vi skal bruge 35-40 chauffører og 16 busser til opgaven onsdag til lørdag den 2.-5. august og en del færre søndag den 6. august. Vi skal køre linje 300S mellem Smukfest-området og Aarhus Rutebilstation. Vi skal ikke billettere på kørslen, og AarBus vil sørge for instruktion, indøvelse mv.

Vagterne bliver som nedenfor:

 • onsdag – lørdag: 15 formiddags-/eftermiddagsvagter samt 16 aften-/nattevagter
 • søndag: 6 formiddags-/eftermiddagsvagter samt 8 aften-/nattevagter

ANSØGNING
Vi vil meget gerne have tilbagemeldinger på hvilke chauffører i AarBus, der ønsker at køre Smukfestkørsel i 2023. Du må også gerne ansøge, selvom du står til ferie i uge 31. Vi vil så i samarbejde med dig finde en anden uge at holde ferien i.

Udfyld ansøgningsskemaet med dine ønsker og læg det i postkassen – gerne hurtigst muligt og senest mandag den 27. marts 2023. Du kan også scanne eller tage et billede af det udfyldte skema og sende det på mail til planlaegning@aarbus.dk

Ansøgningsskemaet kan downloades HER eller hentes i chaufførstuerne.

Af hensyn til planlægning, instruktion, stabilitet mv. vil vi gerne have så mange som muligt til at køre alle 4 eller 5 dage.

Når vi i begyndelsen af juni er færdige med planlægningen, vil vi sende besked ud til alle, der får tildelt Smukfestkørsel i 2023.

Bemærk: Hvis man bliver valgt til at køre Smukfest 2023, så accepterer man også, at der vil kunne ske omlægning af fridag i uge 31 (da Smukfest afvikles onsdag til søndag) under hensyntagen til max 5 arbejdsdage i træk samt hviletidsregler.

Ved spørgsmål omkring Smukfestkørslen skriv gerne til planlaegning@aarbus.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Planafdelingen
AarBus

Vinterløbene 2023

Aarhus Motions vinterløb kan være dit startskud til at komme godt i gang efter et langt og mørkt efterår og bevare motivationen for at holde formen ved lige hen over vinteren.

Vinterløbene består af 4 selvstændige løb, hvor man selv vælger hvor mange løb, man vil deltage i og hvilken distance, man vil løbe i hvert løb. Alle kan deltage uanset niveau!

De første tre løb byder på distancer på 5 km og 10 km, mens du også kan prøve kræfter med en 15 km rute til det vinterløbet Eskelund. Det sidste af de fire løb – Systematic Testrun – har distancer på 7,5 og 15 km.

LØBEDATOER OG -STEDER
22. januar: Ceres Park
5. februar: Hermans, Tivoli Friheden
19. marts: Eskelund
30. april: Systematic Testrun

AARBUS T-SHIRT
Medarbejdere i Aarbus, som deltager i et eller flere vinterløb, kan få en AarBus løbe-T-shirt.

Aarhus Motion giver desuden en T-shirt til de første 1250 personer, der tilmelder sig alle fire løb.

SÅDAN TILMELDER DU DIG
Hvis du ønsker at deltage i et eller flere af løbene, skal du kontakte Karen i Administrationen på kv@aarbus.dk eller tlf.  4191 6058 og oplyse flg.:

 • Dit navn
 • Hvilke datoer, du deltager
 • Hvilken distance, du vil løbe i de enkelte løb
 • Din T-shirt størrelse

TILMELDINGSFRISTER

 • Alle 4 løb: Tilmelding senest den 3. januar
 • Løb 1: Tilmelding senest den 3. januar
 • Løb 2: Tilmelding senest 18. januar
 • Løb 3: Tilmelding senest 1. marts
 • Løb 4: Tilmelding senest 12. april

DELTAGERGEBYR – OBS!
AarBus betaler med glæde deltagergebyret, men har du tilmeldt dig et løb, vil det blive trukket i din løn, hvis du alligevel ikke deltager. Finder du en kollega, som kan afløse dig, bliver det betragtet som deltagelse.

MERE INFORMATION
Information om ruter mv. findes på Aarhus Motions hjemmeside

Bliv en del af beredskabet for Letbanen

VI HAR BRUG FOR FLERE CHAUFFØRER, SOM VIL STÅ TIL RÅDIGHED VED DRIFTSSTOP!

AarBus har dagligt 2 chauffører, som står til rådighed for beredskabet på en fridag fra morgen til aften. Man er hjemme og kan gøre de ting, man ellers ville, og man bestemmer selv hvilke fridage, man vil stå til rådighed.

AFLØNNING
Som en del af beredskabet vil du få udbetalt 500 kr. alene for at stå til rådighed, og hvis du kommer ud at køre, vil du få betaling for overarbejde. I 2022 har AarBus været tilkaldt til nedbrudskørsel 6 gange. I 2021 var beredskabet aktiveret 19 gange. Du kan godt både være skrevet op til beredskab og overarbejde de samme dage.

LINJER
Beredskabet omfatter 4 linjer (85, 86, 88 og 89) og for at få en af beredskabsvagterne, skal du gerne kunne køre alle 4 linjer. Linje 85, 86, 88 kører alle på Djursland, mens linje 89 kører mod Malling

Kan du ikke køre alle 4 linjer, må du dog meget gerne melde dig til med de linjer, du kan køre. Læs mere om dette og om de øvrige krav til beredskabet i personalehåndbogen HER.

TILMELDING
Bliv en del af beredskabet ved at sende en mail til Disponeringen på disponering@aarbus.dk med oplysning om, hvilke dage, du gerne vil stå til rådighed.

Bedste Busselskab 2022/2023

Så sætter Midttrafik igen fokus på at finde busselskabet med de mest tilfredse kunder!


I uge 40 og en ukendt uge i perioden frem til april 2023 vil Midttrafik igen måle på busselskabernes indsats for at få glade og tilfredse kunder i busserne.

AarBus deler Midttrafiks fokus på kundeservice, og vi bakker naturligvis 100% op om undersøgelsen.


SÅDAN FOREGÅR MÅLINGEN
Kunderne skal svare på flg. 7 spørgsmål på en skala fra 1-7, hvor 1 er ”Meget utilfreds”, 4 er ”Både og” og 7 er ”Meget tilfreds”:

 1. Hvor tilfreds er du med den bus, du sidder i lige nu?
 2. Hvor tilfreds er du med chaufførens kørsel i denne bus?
 3. Hvor tilfreds er du med komforten i denne bus?
 4. Hvor tilfreds er du med bussens indvendige rengøring og vedligeholdelse?
 5. Hvor tilfreds er du med bussens udvendige rengøring og vedligeholdelse?
 6. Hvor tilfreds er med chaufførens fremtræden over for kunderne i denne bus?
 7. Hvor tilfreds er du med støj fra bussen?

Dataindsamlingen gennemføres som personlige interviews ombord på busserne

VURDERING I ØVRIGT
Kundernes tilfredshed vil udgøre hovedelementet i kåringen, men følgende parametre indgår også:

 • Andelen af kundeklager betjening af mobil enhed, chaufførens kørsel, chaufførens adfærd og rygning.
 • Det gennemsnitlige antal af kvalitetsbrister pr. kvalitetskontrol.


TO KÅRINGSPULJER
Der arbejdes også denne gang med to kåringspuljer afhængig af andelen af køreplantimer. AarBus har mulighed for at blive kåret i begge puljer.


PRÆMIER
Der uddeles præmier til 1, 2. og 3. pladsen i begge puljer. Der er 150.000 kr. til busselskabet med den højeste tilfredshedscore, mens 2. og 3. pladsen modtager henholdsvis 50.000 kr. og 25.000 kr.


KÅRING FOR HØJESTE TILFREDSHED MED CHAUFFØRENS KØRSEL OG SERVICE
Igen i år udbetaler Midttrafik også en præmie til de busselskaber, der har den højeste tilfredshed med chaufførens service og kørsel. Præmien er på mellem 10.000 og 50.000 kr. afhængig af antallet af chauffører i de pågældende busselskaber.


MERE INFORMATION
Læs mere om tilfredshedsmålingen på Midttrafiks ChaufførNet HER.

Kørsel i Busgadeforløbet

Det kan være lidt af en udfordring at køre igennem Busgadeforløbet, når der kommer en modkørende bus, og derfor er anbefalinger til, hvordan dette bedst håndteres, et tilbagevendende emne

Generelt skal man holde lav hastighed i hele forløbet fra Park Allé til Nørre Allé og udvise stor forsigtighed, da der er snævre passager i forløbet. Er man ny bag rattet i en bus, er det ekstra udfordrende, hvorfor der skal udvises stort hensyn.

Fra Busgaden mod Klostertorv
Man kan løbe ind i problemer, når man forlader Busgaden og skal ud i svinget med den brede fodgængerovergang, og der kommer en modkørende bus. Her gælder det om at holde en lav hastighed, idet der er plads til at komme forbi hinanden, hvis man holder til højre.

Hvis man ikke synes, man kan være der, skal man være opmærksom på, at MAN IKKE MÅ STANDSE I FODGÆNGERFELTET, hvis der er gående, som skal over. Rigtig mange chauffører, der kommer modsat, afventer, at man kommer ned igennem “røret” – men man skal være ekstra opmærksom, da dette ikke gælder alle.

Hvis man vil overskride de dobbelt optrukne linjer for ikke at køre på jernrørene (især nye chauffører i starten) må det kun forekomme, hvis der ikke kommer modkørende busser, ellers afventer man på det lige stykke, til der er fri bane.

Når man forlader stoppestedet Emil Vetts Passage og der kommer modkørende busser, som er mellem eller lige før de stolper, der afgrænser kørebanen, skal man vente til den/de har passeret. Nye chauffører kan i starten have svært ved at vurdere bredden af bussen, hvilket koster spejle.

Fra Klostergade mod Busgaden
Lige når man krydser Vestergade snævrer vejbanen ind. De der kommer fra Klostertorv, låner her ofte et stykke af den anden vejbane for at komme rundt.

Når man forlader stoppestedet Emil Vetts Passage ser man efter, om der er en modkørerende bus på vej ud af ”røret” eller på vej over åen. Hvis det er tilfældet, venter man i svinget efter stoppestedet Emil Vetts Passage, til den/de har passeret.

Når man kører op mod svinget ind i Busgaden, og man er i tvivl om man kan være der samtidig med en modkørende bus, så afventer man på det lige stykke før svinget.