Personalehåndbog

Afløsning i tjenesten

Inden du møder frem til afløsning, skal du orientere dig om eventuelle driftsmæssige forhold, som vedrører den rute, du skal køre. Du finder relevante opslag på chaufførstuerne og på hjemmesiden her.

Ved afløsning må du ikke forlade bussen, før afløseren er til stede, medmindre andet er anført i tjenesteoversigten, på køretavlen eller er aftalt med vagtdisponeringen eller Driftscenteret.

Når din afløser er kommet, skal du huske at orientere vedkommende om forhold, som afviger fra det planlagte som f.eks omkørsler og nedlagte stoppesteder, tekniske problemer med bussen mv.

Hvis din kollega ikke er mødt til afløsning, skal du straks underrette Driftscenteret for at høre, hvordan du skal forholde dig. Medmindre der er helt specielle forhold, som gør sig gældende, så vil du få besked på at forsætte turen, indtil afløsning kan etableres. Afløsningen vil blive gennemført hurtigst muligt. Du kan anvende akuttelefonen, når du skal foretage opkaldet.

Der ydes overtidsbetaling efter gældende regler.