Personalehåndbog

Ambulant behandling i arbejdstiden

Fravær i forbindelse med undersøgelser og behandlinger hos fx praktiserende læge, speciallæge, fysioterapeut, tandlæge eller ambulant hospitalsbehandling, der er led i et længerevarende og tidskrævende behandlings- eller genoptræningsforløb mv., som er nødvendigt for, at den ansatte kan bevare/genvinde sit helbred, og som kun kan gennemføres helt eller delvis inden for arbejdstiden, betragtes som sygefravær og skal registreres og kan kræves dokumenteret efter de herom gældende regler.

Medarbejdere med turnuslagte vagter, kan i forbindelse med ovenstående behandlinger og undersøgelser anmode om at få omlagt eller afkortet deres tjeneste den pågældende dag. Reduktionen i arbejdstiden den pågældende dag vil blive registreret som fravær efter gældende regler herfor.

Administrativt personale, der går til ovenstående behandling i arbejdstiden, skal give besked til nærmeste leder, der skal sørge for at dette ligeledes bliver registreret som fravær.

Andre lægebesøg mv., fx rutinemæssig kontrol hos tandlægen eller andre konsultationer, som den ansatte kan planlægge, skal som udgangspunkt afvikles uden for arbejdstiden.