Personalehåndbog

Arbejdsmiljøcertificering

AarBus er arbejdsmiljøcertificeret efter kravene i ledelsessystemet ISO 45001:2018, hvorigennem vi strukturerer, målretter og synliggør vores arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdsmiljøledelsessystemet danner grundlag og forudsætninger for, at alle i AarBus, som er omfattet af systemet, gennem en systematisk indsats kan arbejde mod at indfri AarBus’ overordnede arbejdsmiljøpolitik, -målsætninger og -mål.

Ledelsessystemet er tilgængeligt for alle medarbejdere. Chaufførerne har adgang til systemet via chaufførcomputerne på stationerne og  i midtbyen.  Øvrige medarbejdere kan tilgå til systemet fra deres nærmeste computer.

Se også: