Personalehåndbog

Arbejdsskade/arbejdsulykke

En arbejdsskade kan enten være en ulykke eller en erhvervssygdom, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det foregår under.

AarBus har pligt til at anmelde alle arbejdsulykker til Arbejdstilsynet inden 14 dage fra tilskadekomstdagen. Den tilskadekomnes læge og tandlæge har derimod pligt til at anmelde klare eller formodede tilfælde af erhvervssygdomme.

Procedure ved arbejdsulykke/tilskadekomst i tjenesten
Ved tilskadekomst i tjenesten skal du underrette nærmeste arbejdsleder (Driftscenter, stationsleder, daglig leder m.m.) med det samme. Derefter skal du snarest muligt rette henvendelse til lønafdelingen i Administrationen, som så sørger for, at der sendes en anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen og øvrige relevante institutioner.

Som tilskadekommen medarbejder kan du vælge at inddrage din arbejdsmiljørepræsentant som støtte eller bisidder i forbindelse med anmeldelsen af arbejdsskadesagen. Sagen vil i øvrigt blive håndteret af din nærmeste personaleansvarlige leder og Administrationen i samarbejde med dig som tilskadekommen.

Vælger du, at din bisidder skal sørge for anmeldelsen, skal lønafdelingen have en fuldmagt fra dig, som din bisidder kan bruge.

Brilleskader
Hvis du får slået dine briller i stykker under udførelse af arbejdet, kan de erstattes af Aarbus jf. Procedure for brilleskader.