Personalehåndbog

Barnets 1. og 2. sygedag

Frihed på barns 1. og 2. sygedag

AarBus medarbejdere har i henhold til overenskomsterne mulighed for hel eller delvis frihed på barnets 1. og 2. sygedag.

For at undgå misforståelser omkring denne frihed, skal der her kort redegøres for kriterierne for ordningen.

  1. Barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte.
  2. Fravær er nødvendigt af hensyn til barnet og tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.´

Hvis der kan skaffes anden pålidelig pasning til barnet, og det dermed ikke er nødvendigt af hensyn til barnet at holde fri, kan der således ikke holdes barnets 1. og 2. sygedag.

Samtidig betyder det, at såfremt det ikke er muligt at give den pågældende ansatte fri, på grund af forholdene på tjenestestedet, har den ansatte ikke ret til at afholde barnets 1. og 2. sygedag.

BARNETS FØRSTE OG ANDEN SYGEDAG SKAL FORSTÅS BOGSTAVELIGT!

Det er den første og anden dag barnet er sygt, og ikke den første og anden arbejdsdag, hvor barnet er sygt.

Da ordningen er tænkt som en løsning for akutte sygdomstilfælde, har man således ikke ret til frihed efter denne bestemmelse til aftalte lægebesøg eller efterbehandling på hospital eller klinik.

Har begge forældre ret til frihed på barnets 1. og 2. sygedag, er det kun den ene, der har ret til at benytte sig af ordningen og stadigvæk kun på barnets 1. og 2. sygedag.

Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær i forbindelse med barnets første og anden sygedag inddrages.

Har du spørgsmål til ordningen i praksis, bedes du rette henvendelse til Administrationen.