Personalehåndbog

Beklædning – pointsystem

Buschauffører
Administrationen giver i november/december måned buschaufførerne besked om, hvornår der kan bestilles beklædning til udlevering i det følgende kalenderår. Det bestilte udleveres i april måned (forårslevering) og i oktober måned (vinterlevering).

Optjening af point starter efter 12 måneders ansættelse. Der optjenes 122,42 point pr. måned (1/12 af 1469), som chaufføren har været ansat i mere end 12 måneder i det følgende kalenderår. Eks.: En buschauffør som er ansat 13. marts 2017, optjener 1224 point til forbrug i 2018 (10 x 122,42 point). Pointene tildeles forud.

Buschauffører tildeles fra og med ansættelsens 2. kalenderår samme antal point, som buschauffører med længere ansættelsesanciennitet.

Buschauffører, der har været ansat i mere end 2 år, får 955 point pr. år.

Ordningen administreres sådan, at buschaufførerne til enhver tid har beklædning nok til at se præsentable ud. Er der et konkret problem for en buschauffør, kan Administrationen eller stationslederen kontaktes med henblik på at finde en løsning.

Håndværkere/specialarbejdere   
Håndværkere/specialarbejdere optjener årligt 535 point. Hvert efterår udsendes en bestillingsliste, og det bestilte udleveres i maj måned. Hvis en medarbejder ikke bruger alle sine point, er det muligt at overføre max. 109 point til det følgende år.
Pointsum og pris kan ikke sammenlignes med buschaufførernes.

Hvor mange point, de enkelte beklædningsdele “koster”, vil kunne ses i forbindelse med bestillingen.