Personalehåndbog

Beklædningsudvalget

Beklædningsudvalget er nedsat af MEDudvalget i AarBus den 1. juni 1988.

Udvalgets opgave er, i samarbejde med leverandørerne, at sikre den bedste og mest egnede beklædning for de “uniformerede” personalegrupper.
Udvalget kan indhente tilbud og prøver fra leverandørerne. I udvalgets overvejelser omkring tilbud skal den enkelte leverandørers service overfor modtagerne afklares.

Mindre justeringer inden for de aftalte rammer kan besluttes af udvalget, mens principielle ændringer i beklædningsregulativet og på bestillingslister behandles efter indstilling fra udvalgene i MED.

Udvalget mødes mindst 1 gang i om året. Derudover mødes udvalgene efter behov.

Udvalgets medlemmer

  • Ole Henriksen, overassistent
  • Bente Hansen, buschauffør
  • Alex Baun, buschauffør

Ole Henriksen skal desuden, efter behov, mødes med en repræsentant for de ledere, der har en beklædningsordning.