Personalehåndbog

Beredskab for Letbanen

Kunne du tænke dig at være en del af et beredskab på din fridag?

Det er aftalt med Midttrafik, at AarBus skal have et beredskab klar, såfremt der er driftsstop på Letbanen.

Beredskabet omfatter 4 linjer (86, 87, 88 og 89), og for at være en del af beredskabet skal du kunne køre alle 4 linjer. Se oversigtskort, køreplaner mv. HER.

Sådan fungerer beredskabet
Når du er en del af beredskabet, står du til rådighed hele dagen fra morgen til aften på en fridag, men du er hjemme og gør de ting, du ellers ville.

Derudover er der flg. krav:

  • Du skal have din tjenestetelefon i nærheden, så du kan høre den
  • Du skal kunne møde på Station Syd inden for ca. 30 min.
  • Du skal kunne køre alle de 4 linjer (86, 87, 88 og 89)

Der er ingen krav til uniformering. Du må møde op i det tøj du vil, men i ser dog gerne, at du har en jakke, trøje eller andet på, hvoraf det fremgår, at du kommer fra AarBus.

Aflønning
Du vil få udbetalt 500 kr. for at stå til rådighed, og hvis du kommer ud at køre, vil du få betaling for det efter almindelige gældende regler. Da det er en fridag, vil det således være overarbejde.

Tilmelding
Hvis du vil være en del af beredskabet skal du sende en mail til Disponeringen på disponering@aarbus.dk med oplysning om, hvilke dage, du gerne vil stå til rådighed.