Personalehåndbog

Bibeskæftigelse

Overenskomstansatte
Fuldtidsbeskæftigede overenskomstansatte chauffører må IKKE uden for tjenestetiden beskæftige sig med nogen form for erhvervsmæssigt arbejde.

Ved erhvervsmæssigt arbejde forstås IKKE fritidsbeskæftigelser som for eksempel fritidsundervisning, hverv i bestyrelser o.l. Er man i tvivl om, hvorvidt en aktivitet er tilladt, så kontakt nærmeste leder eller Administrationen.

Tjenestemænd
Tjenestemandsansatte chauffører må IKKE hos sig selv eller andre være beskæftiget med erhvervsmæssig kørsel.