Personalehåndbog

Busgadeforløbet

Det kan være lidt af en udfordring at køre igennem Busgadeforløbet, når der kommer en modkørende bus.

Generelt skal man holde lav hastighed i hele forløbet fra Park Allé til Nørre Allé og udvise stor forsigtighed, da der er snævre passager i forløbet. Er man ny bag rattet i en bus, er det ekstra udfordrende, hvorfor der skal udvises stort hensyn.

Fra Busgaden mod Klostertorv
Man kan løbe ind i problemer, når man forlader Busgaden og skal ud i svinget med den brede fodgængerovergang, og der kommer en modkørende bus. Her gælder det om at holde en lav hastighed, idet der er plads til at komme forbi hinanden, hvis man holder til højre.

Hvis man ikke synes, man kan være der, skal man være opmærksom på, at MAN IKKE MÅ STANDSE I FODGÆNGERFELTET, hvis der er gående, som skal over. Rigtig mange chauffører, der kommer modsat, afventer, at man kommer ned igennem “røret” – men man skal være ekstra opmærksom, da dette ikke gælder alle.

Hvis man vil overskride de dobbelt optrukne linjer for ikke at køre på jernrørene (især nye chauffører i starten) må det kun forekomme, hvis der ikke kommer modkørende busser, ellers afventer man på det lige stykke, til der er fri bane.

Når man forlader stoppestedet Emil Vetts Passage og der kommer modkørende busser, som er mellem eller lige før de stolper, der afgrænser kørebanen, skal man vente til den/de har passeret. Nye chauffører kan i starten have svært ved at vurdere bredden af bussen, hvilket koster spejle.

Fra Klostergade mod Busgaden
Lige når man krydser Vestergade snævrer vejbanen ind. De der kommer fra Klostertorv, låner her ofte et stykke af den anden vejbane for at komme rundt.

Når man forlader stoppestedet Emil Vetts Passage, ser man efter, om der er en modkørerende bus på vej ud af ”røret” eller på vej over åen. Hvis det er tilfældet, venter man i svinget efter stoppestedet Emil Vetts Passage til den/de har passeret.

Når man kører op mod svinget ind i Busgaden, og man er i tvivl, om man kan være der samtidig med en modkørende bus, så afventer man på det lige stykke før svinget.