Personalehåndbog

Tjenestebytning

Som chauffør kan du bytte tjeneste med en kollega. Dog skal I selv sørge for:

  • den fornødne linjeuddannelse, hvis der byttes med en kollega på en anden station
  • overholdelse af 11-timers reglen
  • at den, der påtager sig vagten, ikke risikerer at komme til at arbejde mere end 12 dage i træk.

Tjenestebytning kan ske på følgende vilkår:

  • Hvis begge har en kørende vagt kan disse byttes.
  • Hvis en ene har en fridag (Fridag/HD-dag/AFD-dag/Vagtudfald) i den personlige arbejdsplan, kan denne køre vagten for den anden.
  • Der kan IKKE foretages bytninger på feriedage (ferie/6. ferieuge), og heller ikke på dage hvor man har fået frihed efter ansøgning (Afspadsering/tildelt frihed/usikker frihed/omsorgsdag/seniordag)


Skriftlig ansøgning om bytning

Ansøgning om bytninger skal ske skriftligt, ved udfyldelse af blanketten ”Tjenestebytning”., som kan hentes her. Denne afleveres/sendes til Disponeringen og accepteres altid, med mindre noget af ovenstående ikke er opfyldt, eller den ene chauffør er fratrådt, inden bytningen skal finde sted.

BEMÆRK: Ved manglende fremmøde til en bytning skrives der, uanset årsag, regning til den chauffør, som har overtaget den tur, der ikke mødes til.