Personalehåndbog

Crew Web

Via AarBus’ hjemmeside giver Crew Web chauffører adgang til personlige oplysninger om vagtplaner, planlagt frihed, timebanker og ansættelsesmæssige forhold.

Guide til brug af Crew Web
Øverst i højre hjørne af hjemmesiden findes et link til Crew Web. Klik på dette link og log dig på. Du skal angive dit medarbejdernummer og en firecifret kode for at få adgang til dine tjenesteoplysninger.

Crew Web giver dig adgang til oplysninger om dine arbejdsplaner, timeregnskaber, fridage, personlige data og hvorledes du ændrer din adgangskode. Faneblade angiver de forskellige muligheder.

Arbejdsplaner
Her kan du se dagens vagt, og fra kl. 13.30 kan du også se den følgende dags vagt. Hvis du sætter et flueben i feltet detaljer, rulles hele vagten ud. Du kan også anføre en periode bagud i tiden og se, hvad du har haft af vagter.

Timeregnskaber
Du har adgang til at se:

  • Afspadsering
  • Tildelt frihed
  • Usikker frihed
  • Omsorgsdage
  • Timebank for seniortimer.

Fridage
Her kan du i skematisk form se hvordan din frihed er planlagt. Du har også mulighed for at  søge frihed eller slette ikke-sikker frihed via Crew Web. Alternativt kan du bruge Disponeringens mailboks disponering@aarbus.dk

Personlige data
Indeholder de opdaterede oplysninger, Busselskabet har om dig. Er der oplysninger, som ikke stemmer eller er der sket en ændring, således at dine personoplysninger skal rettes, skal du hurtigst muligt meddele det enten pr. mail til disponering@aarbus.dk eller pr. telefon i disponeringens træffetid kl. 9-12 (hverdage) på telefon 7240 9943.

Skift adgangskode
Det anbefales, at du skifter koden første gang, du er logget på Crew Web. Husk at koden er på fire cifre.