Personalehåndbog

Efteruddannelse

Efteruddannelse er et af de værktøjer, vi bruger til at styrke AarBus.

Formålet med efteruddannelse er, at vi gennem et øget kendskab til egne og andres ressourcer kan tilbyde vores passagerer bedre kollektiv trafik.

Uddannelsestilbud
Efteruddannelsestilbud i AarBus omfatter typisk kurser inden for områderne sikkerhed, kommunikation, konflikthåndtering og manøvrering. To gange om året udsendes der normalt en kursusfolder, hvor man kan se, hvilke kurser der aktuelt tilbydes, og hvori tilmeldingsproceduren er beskrevet.

Disse uddannelsestilbud skal ses i sammenhæng med den uddannelse, chaufførerne allerede har fået og med den obligatoriske chaufførefteruddannelse, de skal gennemgå hvert 5 år.

Der er desuden mulighed for at få refunderet udgifter til fritidsaftenskolekurser, der er relevante for jobbet som buschauffør.