Personalehåndbog

Efteruddannelse

Efteruddannelse er et af de værktøjer, vi bruger til at styrke AarBus.

Formålet med efteruddannelse er, at vi gennem et øget kendskab til egne og andres ressourcer kan tilbyde vores passagerer bedre kollektiv trafik.

Uddannelsestilbud
Efteruddannelsestilbud i AarBus omfatter typisk kurser inden for områderne sikkerhed, kommunikation, konflikthåndtering og manøvrering. Der vil løbende blive informeret om diverse kursusaktiviteter.

Disse uddannelsestilbud skal ses i sammenhæng med den uddannelse, chaufførerne allerede har fået og med den obligatoriske chaufførefteruddannelse, de skal gennemgå hvert 5 år.

Der er desuden mulighed for at få refunderet udgifter til fritidsaftenskolekurser, der er relevante for jobbet som buschauffør.

Når du deltager i kurser, bliver du afregnet for den tid og det tidsrum, som kurset faktisk varer. Bliver en fridag i forbindelse med et kursus omlagt til en arbejdsdag, bliver du tilskrevet 7,4 timer til sikker afspadsering.