Personalehåndbog

Ferie

Alle ansatte i AarBus har ret til at holde 5 ugers ferie samt 6. ferieuge hvert ferieår.

Ferie, som er optjent i AarBus, vil blive afholdt som ferie med løn, mens ferie, som ikke er optjent i AarBus, vil blive afholdt som ferie uden løn.

Optjenings- og afviklingsåret
Men den nye samtidighedsferie er optjeningsåret og afviklingsåret samtidigt, det betyder at både optjenings- og afviklingsår starter den 1. september.

Optjeningsåret løber et år frem det vil sige fra den 1. september til den 31. august. Afviklingsåret løber i samme periode fra 1. september, mens det først udløber den 31. december. Det betyder, at det man optjener på 12 måneder, kan afvikles over 16 måneder.

Som udgangspunkt vil nye ansatte derfor allerede efter en måned have optjent nogen ret til ferie med løn, dog kun for for den ferie, der er optjent i AarBus. Ansættes man eksempelvis den 1. juni, og vil man gerne holde 3 ugers sommerferie, vil det kun være en del af denne, der kan holdes med løn.  Resten af ferien bliver uden løn, eventuelt betalt af et feriekort fra tidligere arbejdsgiver, hvis medarbejderen har et sådan.

Overskydende ferie
Er der ved ferieårets afslutning en restsaldo af ferie med løn, vil denne blive udbetalt.

Ferien kan kun overføres til det kommende ferieår, hvis der er indgået aftale om overførsel af ferie senest den 31. december inden ferieårets udløb, eller hvis en lovlig feriehindring ligger til grund for, at ferien ikke er afholdt.

6. ferieuge
Alle ansatte har ret til at afholde 6. ferieuge, uanset om de optjent ferieugerne i AarBus eller ej.

6. ferieuge optjenes i et kalenderår fra 1. januar til 31. december, og kan afholdes året efter fra 1. maj til 30. april.

Den ansatte bestemmer selv, om han/hun ønsker at afholde ferie for timerne, eller at få dem udbetalt.

Ønsker den ansatte at afholde 6. ferieuge, afholdes denne efter den ansattes ønske, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette.

Ferieafholdelse – chauffører
Der er særlige retningslinjer og frister for chauffører vedr. ferieafholdelse. Læs om dem HER.