Personalehåndbog

Ferieafholdelse – chauffører

Chaufførernes ferie opdeles i 3 kategorier:

1) Sommerferien (3 uger i ferieperioden)
2) 4. og 5. ferieuge
3) 6. ferieuge.

Ferieønsker
I starten af oktober modtager chaufførerne et brev om samtlige ferieuger. Den enkelte chauffør skal, inden en fastsat dato i slutningen af oktober, indgive ønsker om, hvordan al ferie skal placeres i det kommende ferieår.

Sommerferien skal ønskes som perioder på samlede tre uger. 4. og 5. ferieuge vil blive udbudt som sammenhængende to uger, mens 6. ferieuge skal søges for sig selv.

Offentliggørelse af ferieplan
Efter at chaufførernes ønsker er modtaget, vil der i første omgang blive udarbejdet en plan for sommerferien, hvor denne fastlægges i ferieperioden (1. maj – 30. september). Denne plan meldes ud senest ved udgangen af januar.

De øvrige ferieuger vil blive planlagt i løbet af foråret, som udgangspunkt til at ligge i restferieåret (1. oktober – 30. april). Fastlæggelsen af disse uger vil blive offentliggjort senest ved udgangen af august.

Tidslinje - ferie - aug. 2012

Restferie
Når ferieperioden udløber, vil ansatte, der ikke har afholdt ferie pga. lovlig feriehindring, blive kontaktet for afklaring af, hvorvidt den ansatte ønsker at afholde erstatningsferie eller at få tre ugers ferie udbetalt.

Ved ferieårets udløb vil alle restsaldi på ferie blive udbetalt, medmindre der enten foreligger en aftale om overførsel til næste ferieår, eller ferien ikke er afholdt på grund af lovlig feriehindring.