Personalehåndbog

Fleksjob

AarBus tilbyder fleksjob til medarbejdere i de situationer, hvor det i forhold til driftshensyn kan lade sig gøre. Samtidig er Aarbus under samme forudsætninger indstillet på eventuelt at ansætte eksterne i fleksjob.

Reglerne for aflønning af fleksjob foreskriver, at man som udgangspunkt skal have løn- og ansættelsesvilkår efter den gældende overenskomst. Kravet til aflønning er overenskomstens grundløn.

Pensionsmæssigt vil der ske indbetaling svarende til, at man var ansat i et ordinært job.

Løn for fleksjobansatte efter regler gældende til den 31. december 2012
Arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte i fleksjob. Kommunen giver arbejdsgiveren tilskud til lønnen. Tilskuddet er ½ eller 2/3 af lønnen – afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne.

Løn for fleksjobansatte efter regler gældende fra 1. januar 2013
Arbejdsgiver betaler løn for den arbejdsindsats, den fleksjobansatte reelt udfører. Kommunen supplerer lønnen til den fleksjobansatte med et tilskud, således at indtægten i fleksjobbet vil bestå af lønnen fra arbejdsgiver og et flekslønstilskud fra kommunen.