Personalehåndbog

Forsikring mod tyveri, røveri og ran

AarBus har etableret en forsikringsordning, der omfatter tyveri af arbejdstaske/pung, vekselbeholdning o.l. i og udenfor arbejdstiden. Ordningen gælder i følgende tilfælde:

  • Tyveri fra opbrudte, aflåste vognførerskabe/taskeskabe i AarBus’ lokaler
  • Tyveri ved indbrud i hjemmet
  • Tyveri fra bussen, hvis chaufføren af tjenstlige grunde må forlade den på driftsstrækningen, mens der befinder sig passagerer i bussen (fx ved færdselsuheld)
  • Tyveri ved overfald, ran og røveri under samt til og fra tjenesten

Selvrisiko
Busselskabet dækker således i bredt omfang, dog skal betingelsen om selvrisiko være opfyldt. Med selvrisiko forstås chaufførens omgang med værdibeholdningen.

  • Efterlad aldrig tasker, punge, vekselpenge o.l. i privatbiler eller bussen
  • Fjern værdier fra jakkelommer, når jakken tages af i bussen eller AarBus’ lokaler

Tyveri i forsikringsmæssig forstand
Tyveri kan finde sted på forskellige måder, og det er derfor vigtigt at påpege, hvornår der er tale om tyveri i forsikringsmæssig forstand.

Indbrud: Der er tale om indbrud, når uvedkommende skaffer sig adgang til forsvarligt aflåst ejendom, lejlighed eller værelse. Der skal kunne påvises tydelige tegn på indbrud – knuste ruder, opbrudte døre e.l. – for at forsikringen dækker.

Ran: Ved ran forstås fratagelse af udstyr eller værdibeholdning uden anvendelse af vold, men bemærket af den frastjålne eller andre tilstedeværende i gerningsøjeblikket. I tilfælde af ran skal der omgørende gøres anskrig.

Røveri: Når en person fratages eller tvinges med vold eller trussel om vold til at udlevere sin værdibeholdning m.v. er der tale om et røveri og dette dækkes af forsikringen.