Personalehåndbog

Frihed til særlige begivenheder

Frihed til særlige begivenheder

Bemærkninger
Hvis ovenstående begivenheder falder på en fridag, gives der ingen erstatningsfrihed herfor.

Der kan aftales tjenestefrihed til ægtefælles jubilæum, hvis begge er ansat i AarBus.

Er der behov for ekstra frihed til andre mærkedage eller særlige begivenheder (alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse) eventuelt pga. en lang rejse i forbindelse med disse, vil AarBus i videst muligt omfang være behjælpelig med tjenestebytninger eller tildeling af anden frihed, som medarbejderen dog som udgangspunkt selv betaler.

I forbindelse med sociale aktiviteter, der medvirker til at styrke samarbejdet, og som foregår i AarBus-regi, kan der i begrænset omfang aftales frihed.