Personalehåndbog

Frihed til særlige begivenheder

Frihed til særlige begivenheder

Bemærkninger
I forbindelse med sociale aktiviteter, der medvirker til at styrke samarbejdet, og som foregår i AarBusregi, kan der i begrænset omfang aftales frihed.

Hvis ovenstående begivenheder falder på en fridag, gives der ingen erstatningsfrihed herfor.

Der kan aftales tjenestefrihed til ægtefælles jubilæum, hvis begge er ansat i AarBus.

Er der behov for ekstra frihed til andre mærkedage eller særlige begivenheder (alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse) eventuelt pga. en lang rejse i forbindelse med disse, vil AarBus i videst muligt omfang være behjælpelig med tjenestebytninger eller tildeling af anden frihed, som medarbejderen dog som udgangspunkt selv betaler.