Personalehåndbog

Hittegods – retningslinjer for chaufføren

Passagerer kan aflevere fundne hittegodseffekter hos chaufføren i forbindelse med kørslen. Efter enhver kørsel med passagerer skal chaufføren gennemgå bussen for hittegods.

Overordnet gælder flg. for chaufførens håndtering af hittegods:

  • Chaufføren har, efter fundet/modtagelsen af hittegods, ansvaret for effekterne og skal straks underrette vagthavende medarbejder i Driftscenteret, som registrerer hittegodset i driftsrapporten.
  • Chaufføren må ikke udlevere hittegods til andre personer uden forudgående aftale med vagthavende medarbejder i Driftscenteret. Overdragelse af hittegods til anden buschauffør i forbindelse med vagtskifte skal meddeles vagthavende medarbejder i Driftscenteret.
  • Kunder, som henvender sig til chaufføren vedr. hittegods, skal altid henvises til at ringe til AarBus’ hittegodskontor på tlf. 72 40 99 09. Der er åbent alle hverdage kl. 9.00-15.00.
  • Chaufføren må aldrig love, at glemte ting er fundet. Chaufføren kan evt. fortælle kunden, at tingene kan være fundet, men at kunden skal kontakte hittegodskontoret i AarBus.
  • Chaufføren må ikke tage kontakt til eventuelle ejere af glemte effekter, selvom chaufføren er i besiddelse af ejernes telefonnumre eller adresser.
  • Mobiltelefoner (alle typer) og computere skal slukkes straks efter, de er fundet.
  • Hittegodseffekterne skal blive i bussen, indtil den ankommer til garageanlægget. Herefter skal chaufføren aflevere de registrerede effekter i en aflåst hittegodskuvøse. Hittegods, som af den ene eller anden årsag ikke kan anbringes i kuvøsen, må ikke henstilles ved siden af denne. Aflevering af denne type effekter skal aftales med den vagthavende medarbejder i Driftscenteret.

Undtagelser!
Chaufføren kan undtagelsesvis bede den vagthavende medarbejder i Driftscenteret om at få effekterne afhentet af en medarbejder i AarBus. I samarbejde med chaufføren vurderes det, om effekterne straks skal afleveres til politiet.

Chaufføren må sædvanligvis ikke udlevere hittegods, men i særlige tilfælde, f.eks. hvor hittegods uanset værdi er en tvingende nødvendighed for personen, kan vagthavende i Driftscenteret aftale med chaufføren, at hittegods udleveres mod forevisning af dokumentation. Det kan dreje sig om medicin, personlige papirer, mobiltelefoner, nøgler, billetter og bagage til rejser,  m.v., Dokumentationen skal fremgå af driftsrapporten. Mobiltelefoner (alle typer) må udleveres til ejer, såfremt den pågældende person kan låse telefonen op ved hjælp af simkode.

Læs om håndtering af hittegods i AarBus i forhold til kunderne HER