Personalehåndbog

Ind-/ omplacering

Regler for løbende ind-/omplacering i AarBus:

Ansøgning

 • På ansøgningsskemaet kan der angives op til tre ønsker til ny dagstype samt ønske om stationsskifte.
 • Man skal have været aktivt søgende mindst én måned, før man opnår mulighed for omplacering.
 • Ansøgningen vil være gældende fra den dato, Planafdelingen modtager den, og minimum ét år frem. Ansøgeren kan til enhver tid annullere sin ansøgning.
 • Ansøgningen forældes automatisk efter et år (ved månedens udløb). Ønsker man at fastholde sin ansøgning, skal der ansøges igen. Det er ansøgerens eget ansvar at forny ansøgningen.


Tildeling af ny dagstype eller ny station

 • Tildeling sker efter anciennitet (ansættelsesår)
 • Ansøgere, der får tildelt ny dagstypeplads, vil herefter i en karensperiode op til 2 år ikke kunne skifte dagstype på samme station. Et dagstypeskift påvirker ikke muligheden for stationsskift.
 • Det allerførste dagstypeskift giver dog ikke en karensperiode.
 • Rokeringer indenfor samme dagstype betragtes ikke som ny tildeling, og denne rokering medfører derfor ikke en karensperiode.
 • Ansøgere, der får tildelt ny stationsplads, får herefter en karensperiode på op til 2 år, hvor der ikke kan skiftes station. Et stationsskift påvirker ikke muligheden for et dagstypeskift.
 • Ledige pladser, der ikke er ansøgere til i henhold til venteliste, kan besættes af chauffører med karensperiode og nyansatte chauffører.
 • Det er ikke muligt at få informationer om, hvilken placering man har på ventelisten.
 • Ved en ny samlet indplaceringsrunde suspenderes karensperioden.


Interne bytninger

 • Interne bytninger vil være gældende til førstkommende planskift ultimo juni og skal fornyes hvert år. Ved interne bytninger kræves, at begge chauffører står på venteliste til den turnus, de har byttet sig til. Bytningen kan annulleres med en måneds varsel, hvis en af chaufførerne tilbydes en turnus på ventelisten, eller hvis en af chaufførerne fratræder.
 • Ved bytninger på tværs af stationer skal de involverede parter selv at sørge for linjeuddannelse.


FOA-/3F-turnus

 • FOA-turnus kan kun søges af FOA-chauffører. Det betragtes som lånetur, hvis 3F-chauffører kører på en FOA-turnus.
 • 3F-turnus kan kun søges af 3F-chauffører.


Ansøgningsskema
Et ansøgningsskema til ansøgning om ind- /omplacering kan downloades HER


Spørgsmål

Ved spørgsmål kan Planafdelingen kontaktes på +45 41916013, eller planlaegning@aarbus.dk