Personalehåndbog

Ind-/ omplacering

Regler for løbende ind-/omplacering i AarBus:

 • En planperiode løber typisk fra ultimo juni og et år frem.
 • Der kan ansøges om, a) op til 3 turnusønsker på egen stamstation, eller b) ét ønske om skift til en anden station uden mulighed for samtidig at søge ind på en turnus.
 • Ansøgningen forældes automatisk efter ét år (månedens udløb). Ønsker man at fastholde sin ansøgning, skal der søges igen. Det er ansøgerens eget ansvar at sørge for at forny sin ansøgning.
 • Ansøgningen vil være gældende fra den dato, plankontoret har modtaget den, og minimum ét år frem. Ansøgeren har dog mulighed for at annullere sin ansøgning. En ansøger, der har annulleret sin ansøgning, kan først søge igen efter periodens udløb.
 • Man skal have været aktiv søgende mindst én måned, før man opnår mulighed for omplacering.
 • Ansøgeren har mulighed for at lade sig forbigå én gang uden karensperiode.
  Såfremt ansøgeren efter at have ladet sig forbigå én gang, og heller ikke næste gang ønsker den tilbudte turnus, tildeles ansøgeren en karensperiode på 2 år.
 • Ansøgere, der får tildelt ny turnusplads, får en karensperiode på 2 år.
 • Rokeringer indenfor ét turnushold betragtes ikke som ny tildeling, og denne rokering giver dermed heller ikke en karensperiode.
 • FOA-turnus kan kun søges af FOA-personale. Det betragtes som en lånetur, såfremt 3F-personale kører på FOA-turnus.
 • 3F – turnus kan kun søges af 3F-personale.
 • Interne bytninger vil være gældende til førstkommende planskift ultimo juni.
 • Ved bytninger på tværs af stationer påhviler det de involverede parter selv at sørge for den fornødne linjeuddannelse.
 • Ledige pladser, der ikke er ansøgere til i ht. venteliste, kan besættes af nyansatte chauffører.
 • En ny samlet indplaceringsrunde suspenderer karensperioden.
 • Tildeling sker efter anciennitet (ansættelsesår) / “bonusanciennitet”.

“Bonusanciennitet” er åremålsanciennitet reguleret for “veludført arbejde” det foregående år. Den vil blive opgjort årligt under iagttagelse af forskellige parametre.